Arbejdsgiver

Arbejdsgiverpolitik

På disse sider kan du læse om KL’s arbejdsgiverpolitik. Her finder du temaer om god arbejdsgiverpraksis og rekruttering indenfor sundheds- og ældresektoren. Du finder også en publikation om lokal løndannelse.

Langsigtet arbejdsgiverpolitik

KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation og varetager derfor kommunernes interesser som arbejdsgiver. KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik danner rammerne for det arbejde. Du kan læse hele den langsigtede arbejdsgiverpolitik nedenfor.  

  • PDF

    KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik

 

Kommunal Arbejdsgiverpraksis 

KL arbejder løbende med projekter under overskriften Kommunal Arbejdsgiverpraksis.

Lige nu kan du læse om to projekter, som kan give kommunerne inspiration til, hvordan de anvender data og nøgletal, så medarbejderressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt. 

Du finder de to projekter og medfølgende inspirationsmateriale her.

 

Rekruttering indenfor social og sundheds-uddannelserne

De kommende år vil kommunerne komme til at mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældre borgere.

KL har derfor udarbejdet et tema, som kan hjælpe kommunerne med at rekruttere flere til de social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Her er det vigtigt at fokusere på at få øget antallet af ansøgere og praktikpladser, og samtidig at reducere frafaldet på uddannelserne.

Materialepakke om rekruttering på sosu-området