Arbejdsgiver

Arbejdsgiverpolitik

På disse sider kan du læse om KL’s arbejdsgiverpolitik. Her finder du blandt andet temaer om god arbejdsgiverpraksis og rekruttering indenfor sundheds- og ældresektoren. Du finder også en publikation om lokal løndannelse.

KL lancerer ny seniorpolitik

De ældre medarbejdere spiller en stor rolle i vores velfærdssamfund. Det er derfor vigtigt, at kommunerne styrker deres fokus på at beholde seniorerne længere tid på arbejdsmarkedet. 

Den opgave ønsker KL at støtte op om med en ny samlet udgivelse kaldet KL's Seniorpolitik. Her kan du læse om konkrete anbefalinger, der kan bane vejen for et godt og længere arbejdsliv.

Du finder KL's Seniorpolitik her 

Kommunal Arbejdsgiverpraksis 

KL arbejder løbende med projekter under overskriften Kommunal Arbejdsgiverpraksis.

Lige nu kan du læse om to projekter, som kan give kommunerne inspiration til, hvordan de anvender data og nøgletal, så medarbejderressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt. 

Du finder de to projekter og medfølgende inspirationsmateriale her.


Rekruttering indenfor social og sundheds-uddannelserne

De kommende år vil kommunerne komme til at mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældre borgere.

KL har derfor udarbejdet et tema, som kan hjælpe kommunerne med at rekruttere flere til de social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Her er det vigtigt at fokusere på at få øget antallet af ansøgere og praktikpladser, og samtidig at reducere frafaldet på uddannelserne.

Materialepakke om rekruttering på sosu-området