Arbejdsgiverpolitik og analyse Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Ny handleplan: Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0

Rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet er en realitet. Kommuner på tværs af landet har sværere og sværere ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet. Derfor udgiver KL Handleplan 'Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0’.

Dag for dag bliver der flere ældre, som har brug for omsorg og pleje. Samtidig står vi over for, at flere kommunale medarbejdere går på pension i de kommende år, mens der stadig er for højt frafald og for få ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne. Hvis vi skal løse rekrutteringsudfordringerne, kræver det handling fra alle aktører, og vi har et fælles ansvar for, at uddannelserne og faget mødes af den respekt, det fortjener.

KL udgav i 2018 handleplanen, ’Flere hænder til ældre- og sundhedssektoren’. Flere initiativer er gennemført og der arbejdes målrettet med øget rekruttering og fastholdelse lokalt. Men vi er langt fra i mål, og vi er nødt til at erkende, at vi udover de mange igangværende indsatser, har brug for mere handling.

Derfor følger vi nu op med en ny handleplan med 26 anbefalinger, der går i bredden og adresserer rekruttering til og fastholdelse i uddannelserne, fastholdelse i faget, kvalitet i uddannelse og praktikophold samt øget brug af smartere digitale velfærdsteknologier. Derudover har handleplanen bl.a. også fokus på bedre ledelse og på kompetenceudvikling.

Læs rekrutteringshandleplanen fra 2021, ’Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0,’ her:

  • PDF

    Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0.pdf

Læs rekrutteringshandleplanen fra 2018, ’Flere hænder til ældre- og sundhedssektoren’, her:

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

 

×

Log ind