I oktober 2018 lancerede KL 38 konkrete rekrutteringsinitiativer, der adresserer de udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, som kommunerne står overfor.  

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

Initiativerne i handleplanen er konkrete bud på, hvordan vi alle, herunder kommuner, stat, SOSU-skolerne m.fl., hver især og sammen kan være med til at vende udviklingen.

Samtidig bidrager handleplanen til at svare på centrale spørgsmål som:

  • Hvordan øger vi antallet af elever og sikrer, at flere gennemfører uddannelsen?
  • Hvordan får vi flere til at arbejde mere og i længere tid?
  • Hvordan sikrer vi, at vi bruger tiden på det rigtige, og at de ansatte bliver endnu bedre til det, de gør?
  • Hvordan bevarer vi et attraktivt arbejdsmarked, hvor medarbejderne ser karriereveje og udvikling i kompetencer?