Arbejdsgiverpolitik og analyse Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Forligspartier enige om endelig udmøntningsmodel ift. pulje til flere ansatte i ældreplejen

Her kan du læse om udmøntningsmodellen ift. pulje til flere ansatte i ældreplejen

Højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen

Kommunerne får midler til at sikre højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Midlerne skal sikre bedre vilkår for vores ældre og flere faglærte medarbejdere.

Som led i Finansloven for 2021 blev Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 til et løft af ældreplejen. Fra 2024 afsættes der 500 mio. kr. årligt uden bindinger, der udmøntes via bloktilskuddet.

Midlerne fordeles efter ældrenøglen, som den ser ud i 2021, til alle kommuner, som tilkendegiver, at de ønsker at modtage midlerne. Kommunerne skal anvende midlerne til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Idet midlerne er afsat som varige midler vil kommunerne  - i takt med at deres ufaglærte personale bliver uddannet – kunne ansætte mere uddannet personale, end det er tilfældet i dag. Udmøntningen er tillige beskrevet i KL’s budgetvejledning for 2022.

Link til pressemeddelelse: Markant løft af ældreplejen: Over 1000 nye ansatte skal skabe mere omsorg og nærhed for landets ældre borgere (sm.dk)

×

Log ind