KL Arbejdsgiver

Arbejdsgiverpolitik og analyse

På disse sider kan du læse om KL’s arbejdsgiverpolitik, og analyser som knytter sig til kommunernes rolle som arbejdsgiver. Her finder du blandt andet inspiration til god arbejdsgiverpraksis, KL's seniorpolitik og temaer om rekruttering indenfor sundheds- og ældresektoren.

KL lancerer ny seniorpolitik

De ældre medarbejdere spiller en stor rolle i vores velfærdssamfund. Det er derfor vigtigt, at kommunerne styrker deres fokus på at beholde seniorerne længere tid på arbejdsmarkedet. 

Den opgave ønsker KL at støtte op om med en ny samlet udgivelse kaldet KL's Seniorpolitik. Her kan du læse om konkrete anbefalinger, der kan bane vejen for et godt og længere arbejdsliv. 

KL's seniorpolitik

 

KL fokuserer på rekruttering

De kommende år vil kommunerne komme til at mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældre borgere.

KL har derfor udarbejdet et tema, som kan hjælpe kommunerne med at rekruttere flere til de social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Her er det vigtigt at fokusere på at få øget antallet af ansøgere og praktikpladser, og samtidig at reducere frafaldet på uddannelserne. 

Materialepakke om rekruttering på sosu-området