Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • KL har nu afsendt lockoutvarsler

  12.03.18

  KL har i dag sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer. De dækker i alt cirka 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes at lande et forlig inden da. KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

  Læs mere »

 • Ny formand og næstformand i KL

  08.03.18

  På et møde torsdag eftermiddag har KL’s bestyrelse konstitueret sig. Det betyder, at det nu er på plads, hvem der skal være formand og næstformand for KL. Medlemmerne af KL’s formandskab, formænd og næstformænd for KL's s 8 udvalg og hvem, der skal sidde i KL’s repræsentantskab, er også afklaret.

  Læs mere »

 • Her er KL's nye bestyrelse

  08.03.18

  KL's bestyrelsesmedlemmer for valgperioden 2018-2022 er på plads. De 17 medlemmer er netop blevet valgt på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde.

  Læs mere »

 • 15 anbefalinger til at styrke psykiatrien

  08.03.18

  Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om, at en ny rapport om styringen i psykiatrien er et godt udgangspunkt for at styrke psykiatrien yderligere.

  Læs mere »

 • KL klar til at lockoute, hvis konflikt trækker ud

  07.03.18

  KL's bestyrelse har i dag besluttet at varsle lockout, som vil træde i kraft, hvis der stadig er konflikt 10. april. Det er KL's redskab til at undgå en langvarig konflikt, som kan lamme samfundet i månedsvis. Målet er at nå til en aftale, inden konflikten bryder ud.

  Læs mere »

 • EU's Brexit-chef besøger Thyborøn

  02.03.18

  EU's chefforhandler for Brexit-processen Michel Barnier besøger lørdag den 3. marts Thyborøn for at drøfte konsekvenserne af Storbritanniens udtræden af EU for de jyske fiskere.

  Læs mere »

 • KL til fagbevægelsen: Udsæt strejkevarsler

  01.03.18

  KL-forhandlerne retter nu en appel til de faglige organisationer: Udsæt strejkevarslerne og giv Forligsinstitutionen en chance for at få forhandlingerne på rette spor. En konflikt vil gå hårdt ud over mange borgere.

  Læs mere »

 • Ghettoudspil med for mange torne

  01.03.18

  KL er enig i regeringens intention om at bekæmpe ghettoer og parallelsamfund. Men det nye udspil har for meget fokus på straf og for lidt på forebyggelse. Og så er det et vildspor, hvis staten skal til at blande sig på institutionsniveau i kommunerne. Her er det kommunalpolitikerne, som bedst ved, hvilken indsats der er behov for.

  Læs mere »

 • Virksomheder tilfredse med kommunernes service- og sagsbehandlingstider

  01.03.18

  En ny evaluering af kommunernes husdyr-, bygge- og miljøsagsbehandlingstider viser, at kommunerne er på rette vej med at styrke erhvervsvenligheden.

  Læs mere »

 • Sammenbrud i de kommunale overenskomstforhandlinger

  26.02.18

  Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er brudt sammen mandag aften. Det er især spørgsmålet om løn, der er årsag til sammenbruddet. KL har tilbudt lønstigninger, som tager udgangspunkt i det private forlig fra sidste år. Men de faglige organisationer har stillet krav, som ligger langt herover.

  Læs mere »