Indhold

Nummer 17, 17. oktober 2017

 • Flere dør i hjemlige omgivelser

  Andelen af danskere, der dør på hospitalet, er faldet siden 1982. I stedet dør flere i hjemmet og på plejehjem, og i 2016 gjaldt det for hele 57 procent. Der er dog endnu flere, der ønsker at dø hjemme, så der er potentiale til at øge andelen. Men det kræver, at kommunerne har de rette rammer til at pleje de døende.

 • Valgslogans: Fra panserbasse til 197 centimeter god tone

  Det vrimler med slogans i den kommunale valgkamp. Hver 3. politiker, der genopstiller til byrådet, har et slogan, viser ny Momentum-undersøgelse. Men generelt er de for dårlige og platte, lyder det fra fagmand i retorik. Et godt slogan skal få vælgeren til både at se, lugte og smage.

 • Flere og flere østeuropæiske indvandrere i Danmark

  På 28 år er antallet af østeuropæere, der er flyttet til Danmark, mere end syvdoblet. Østeuropæerne fylder meget i Midt- og Sydjylland, hvor de primært arbejder med landbrug og industri, mens rengøring er det primære erhverv i hovedstadsområdet. Østeuropæerne er og vil fortsat være vigtige for at kunne skabe vækst, men de kan blive sværere at rekruttere i fremtiden, vurderer DA og kommune.

 • Danmark har flest alene-forældre i EU

  Danmark er det land i EU, hvor alene-forældrene udgør den største andel af børnefamilierne. Velstand, individualisering og sekularisering har bragt Danmark på førstepladsen, vurderer forsker. Han mener, alene-forældre kan skabe lige så gode rammer som to forældre, men at de er mere sårbare, ligesom det kan give problemer at finde ind i et godt samarbejde om de fælles børn.

 • Leder: Dialog og valgkamp

  KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i sin leder om engagementet i lokaldemokratiet og den tak vi skylder dem, der stiller op.

Annonce
Annonce

Annonce