Indhold

Nummer 21, 12. december 2017

  • Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

    Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent. Med lægernes nye overenskomst er der forhåbning om, at flere vil aflægge sygebesøg, og det forventer man sig meget af i KL, hvor man arbejder på at knytte kommuner og praktiserende læger tættere sammen.

  • Valgdeltagelsen steg i otte kommuner

    Otte kommuner formåede at fortsætte stigningen i valgdeltagelse. Trods den overordnede lille nedgang er der grund til tilfredshed, mener forsker.

Annonce
Annonce

Annonce