Indhold

Artikler

 • 05.03.18

  Regeringen leverer ikke lovede regelforenklinger til kommunerne

  En helt ny opgørelse viser, at regeringen har leveret under halvdelen af de regelforenklinger, som de lovede kommunerne sidste sommer. Det møder kritik i kommunerne, der påpeger, at de har brug for mindre bureaukrati, hvis de skal kunne drives så effektivt som muligt. Økonomi- og indenrigsministeren forsikrer, at ambitionerne er der, men at det tager lidt længere tid end forventet.

 • 05.03.18

  Konference: Skab økonomisk råderum

  Hvordan skaber man økonomisk råderum til at realisere nye initiativer? KL og KLK inviterer til konferencen "Kommunaløkonomisk Råderum 2018", hvor I bliver præsenteret for, hvordan I som kommune kan arbejde med at skabe råderum til politiske, administrative og faglige prioriteringer.

 • 01.03.18

  Skal du med til Økonomikonsulentens Årsmøde 2018?

  Den 24. og 25. april 2018 afholder COK og KLK Økonomikonsulentens årsmøde, hvor vi er klar med aktuelle oplæg og workshops. Du kan i år bl.a. høre om datadrevet styring på sektorområder og økonomistyring på det specialiserede børneområde.

 • 01.03.18

  Ghettoudspil med for mange torne

  KL er enig i regeringens intention om at bekæmpe ghettoer og parallelsamfund. Men det nye udspil har for meget fokus på straf og for lidt på forebyggelse. Og så er det et vildspor, hvis staten skal til at blande sig på institutionsniveau i kommunerne. Her er det kommunalpolitikerne, som bedst ved, hvilken indsats der er behov for.

 • 22.02.18

  Har I den rigtige normering på teknik- og miljøområdet?

  En sammenligning af normering til myndighedsarbejde på teknik- og miljøområdet er typisk udfordret af stor forskel mellem kommunernes rammevilkår og områdets kompleksitet. Nyudviklede modeller gør imidlertid sammenligninger langt stærkere end tidligere.

 • 08.02.18

  God økonomistyring højner den faglige kvalitet og omvendt

  VIVE har analyseret økonomistyringen på det specialiserede børneområde, og analysen viser, at høj faglig kvalitet og god økonomistyring ikke behøver stå i modsætning til hinanden. Tværtimod.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce