Indhold

Fremtidens Kommunestyre

Danmark har et stærkt kommunestyre. Men rammevilkårene er under forandring, og spørgsmålet er, hvordan det påvirker kommunestyret. Hvad skal der til for, at Danmark også i fremtiden vil have et stærkt repræsentativt lokaldemokrati? Og hvad er kernen i fremtidens politiske ledelsesopgave i kommunerne? 

KL’s bestyrelse har besluttet, at KL i et tæt samarbejde med kommunerne og andre skal sætte fokus på kommunestyrets fremtidige position og den politiske ledelsesopgave i et 10-15 årigt perspektiv.

I den videre udvikling af et stærkt kommunestyre kan følgende sigtepunkter fremhæves:

  • Der er en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale velfærd og kommunen som lokalsamfund
  • Samspillet mellem borgerne og kommunen skal til stadighed udvikles
  • Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssamfundet
  • Kommunerne løfter nye opgaver – alene såvel som i fælleskab – når opgaverne bedst løses tæt på borgerne
  • Vækstpolitik er en kerneopgave i kommunalpolitikken på lige fod med velfærdspolitikken
  • Kommunerne er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, og kommunernes viden og erfaringer indgår i arbejdet med kommende reformer

Debatoplæg