Indhold

Nyheder

  • 16.10.17

    Kommuners bidrag til sager om generhvervelse af kørekort

    Flere kommuner oplever en stigende efterspørgsel på udtalelser fra rusmiddelcentrenes læger i forbindelse med sager om kørekorthabilitet. KL har samlet Sundheds- og Ældreministeriets konkretisering af kommunernes rolle.

  • 11.10.17

    Peer-støtte i Region Hovedstaden

    Helsingør Kommune har ansat tre peer-støtter. Peer-støtter er medarbejdere, som selv har kæmpet med psykiske lidelser og har erfaringer med det psykiatriske system, og som bruger denne erfaring til at støtte borgere med psykiske lidelser i at komme sig.

Arrangementer

Annonce
Annonce

Annonce