Indhold

Personalejura

Publikationer og nyheder

 • 11.01.17

  Jura og EU’s kursuskatalog for 2017

  Jura og EU udbyder i samarbejde med COK konferencer, kurser og temadage, der sætter lovgivning, aktuelle temaer og refleksioner i spil inden for personalejura, arbejdsret, kommunaljura og EU. Vi har i samarbejde med COK udarbejdet kursuskatalog for 2017, hvor vi udbyder en bred vifte af kurser inden for ansættelsesret, kommunalret og EU-området.

 • 17.11.16

  Landsretsdom om ret til fravær i forbindelse med en speciallægeundersøgelse

  Østre Landsret har i en dom afsagt den 31. oktober 2016 slået fast, at lægeundersøgelser så vidt muligt skal placeres udenfor arbejdstiden. I den konkrete sag, hvor medarbejderen ikke havde haft mulighed for at lægge undersøgelsen udenfor arbejdstiden, og hvor der var væsentlig ubehag forbundet med undersøgelsen både og efter, kom retten ud fra en konkret vurdering til, at medarbejderen havde ret til løn under fraværet. KL mener ikke dommen ændrer på gældende praksis.

 • 19.04.16

  Fedmesagen fra Billund Kommune

  Byrettens dom er anket til Vestre Landsret.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce