Indhold

18.03.11 10:54

Fra den 31. marts 2011 afregner KL digitalt med politikere

KL's afregning med politikere bliver digital. Alle berørte politikere får en mail i slutningen af marts måned med nærmere information.

En række politikere er i følge KL's regler berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse og lignende fra KL (herunder også KKR). KL's afregning med politikerne er hidtil sket på papirblanketter, men det vil fra den 31. marts 2011 ske i et nyt digitalt afregningssystem (Travel X). 

Det skal bemærkes, at selve regelsættet for, hvem der kan modtage mødediæter, transportgodtgørelse eller lignende, er uændret.  

Ændringen vil ikke berøre de tilfælde, hvor kommunen har afholdt politikerens udgifter til transport. KL's refusion af kommunernes udlæg for politikeres tog-, færge- og flybilletter samt brug af kommunalt taxakort vil ske som hidtil, hvor kommunen sender en elektronisk faktura, vedlagt bilag, til KL. Proceduren for elektronisk fakturering er opsummeret i bilag 1. 

Alle politikere, der bliver berørt af den nye digitale løsning, får i slutningen af marts 2011 en mail med yderligere information og en vejledning, der beskriver, hvordan de skal bruge den digitale løsning.  

Hvis politikeren har en "personlig afregner" (en sekretær eller en anden medarbejder i forvaltningen), som afregner på vegne af dem, vil disse personer fortsat kunne gøre det. Nu blot digitalt.

De vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til politikernes digitale afregning er:

  • Alle udgifter skal dokumenteres og vedlægges som bilag
  • Det kan klart anbefales at afregne umiddelbart efter hvert møde
  • Der kan ikke udbetales mødediæter, transportgodtgørelse m.v. for møder og rejser, der har fundet sted for mere end et år siden
  • Der afregnes digitalt for ét møde pr. afregning
  • Har kommunen afholdt udgiften til transport (dog ikke kørsel i egen bil), sender kommunen fortsat en elektronisk faktura med bilag til KL (jf. bilag 1).


Kontakt til KL
Du kan få besvaret eventuelle spørgsmål om den digitale løsning eller om oprettelse af en "personlig afregner" ved at sende en mail til travelx-support@kl.dk

Yderligere materiale