Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

21.06.12 11:15

I hvor høj grad anvender I netværksplejefamilier i din kommune?

Kommunebenchmark: Af såvel socialfaglige som økonomiske grunde er der i mange kommuner fokus på at bruge familiepleje, herunder netværkspleje, frem for andre anbringelsesformer. Se her, hvor stor en andel af de børn, der anbringes i plejefamilier, som bliver anbragt i netværkspleje i din kommune.

Mange kommuner arbejder for at øge brugen af familiepleje, herunder netværksplejefamilier. Med Barnets Reform, som trådte i kraft d. 1. januar 2011, blev der sat yderligere fokus på at styrke og udvikle plejefamilieområdet for at fremme det enkelte barns muligheder for nære, stabile omsorgsrelationer.

Se også

Socialstyrelsen skriver i forlængelse heraf, at praksisviden og forskning enstemmigt fortæller, at netværksanbringelser i mange tilfælde giver barnet de bedste muligheder for at trives og udvikle sig (Socialstyrelsen).

KL og Regeringen har i økonomiaftalen for kommunernes økonomi i 2013 aftalt, at brugen af plejefamilier, herunder netværksplejefamilier, skal stige til fordel for andre anbringelsesformer. I denne benchmark ses det, at kommunerne allerede er i gang med dette – kommunerne har nemlig samlet set øget brugen af plejefamilier generelt og netværksplejefamilier specifikt siden 2007. Men plejefamiliers andel af alle anbringelser skal jf. økonomiaftalen øges med større hast end hidtil.

På trods af den samlede stigning, viser kommunebenchmarken dog store forskelle i brugen af netværksplejefamilier på tværs af kommunerne. Det kan give anledning til overvejelser om, hvordan man i den enkelte kommune tilrettelægger indsatsen på området. Der gives derfor i benchmarken i bilaget forslag til drøftelsespunkter på baggrund af tallene.

Yderligere materiale

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes