Indhold

08.09.17 13:50

Odense og Gladsaxe udvikler sammen

Gladsaxe Kommune har fået overført en kode, udviklet af Odense Kommune, som automatiserer en triviel manuel arbejdsgang i forbindelse med opkrævning af restancer hos borgerne. En stor succes, der lægger kimen til et fremtidigt samarbejde.

Den automatiserede arbejdsgang er udviklet af Odense Kommune, som siden årsskiftet har arbejdet målrettet med at automatisere flere manuelle arbejdsgange i administrationen ved hjælp af RPA (Robot Proces Automation) teknologi. I processen har Odense Kommune udviklet og opbygget interne kompetencer til både at kortlægge arbejdsprocesser præcist, at kode i ny software og koble kodningen til relevante fagsystemer.

Den viden og den konkrete kodning har Odense nu stillet til rådighed, og Gladsaxe har grebet muligheden for at afprøve, om der kan ske en direkte overførsel af en automatiseret arbejdsgang mellem de to kommuner. En overførsel, som er mulig, fordi Gladsaxe anvender samme fagsystemer til økonomi- og lønadministration som Odense.

Hermed er kimen lagt til et strategisk samarbejde om udvikling af fælles løsninger til automatisering af gentagne manuelle arbejdsprocesser i sagsbehandlingen. Et samarbejde, som rummer store potentialer for at frigøre ressourcer til mere kompliceret sagsbehandling og samtidig udvikle og nytænke driftsopgaverne med fokus på at sikre høj kvalitet for borgerne.

Kontorchef Kirsten Pilely fra Odense Kommune udtaler:

- Kommunerne har mange arbejdsprocesser, der kan automatiseres, og set i den kontekst er vores samarbejde med Gladsaxe rigtigt interessant. For kan vi få endnu flere kommuner med, betyder det, at vi kan automatisere vores processer i et tempo, som ikke tidligere er set, og at udviklingsomkostningerne samtidig bliver lavere, er kun et plus.

Økonomichef Charlotte Juul Baungaard fra Gladsaxe Kommune udtaler:

- Dette er et fantastisk eksempel på de perspektiver, der åbner sig for strategiske samarbejder, når vi er åbne overfor de muligheder, som byder sig og er villige til at innovere og justere egne arbejdsgange, hvis det er nødvendigt.

Begge kommuner har store forventninger til samarbejdet og ikke mindst de potentialer, der ligger i fremover at kunne arbejde på tværs af kommunegrænser for at udvikle og innovere arbejdsprocesser af driftsopgaver.

Yderligere information:

Kontorchef Kirsten Pilely, Regnskab og Økonomistyring, Odense Kommune (kp@odense.dk) og økonomichef Charlotte Juul Baungaard (chabau@gladsaxe.dk).