Indhold

top billede

Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder frem mod 2015. De obligatoriske områder indføres per lov og vedtages i Folketinget. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider.

Første bølge af obligatorisk digital selvbetjening indføres 1. december 2012. Første bølge omfatter anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort. Ultimo 2013 kommer nye områder til.

Arbejdet med Obligatorisk digital selvbetjening er vedtaget som en del af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015. Projektet Obligatorisk digital selvbetjening har fokus på at udvælge de obligatoriske områder og forberede lovgivning. Programmet Effektiv digital selvbetjening skal sikre gode og effektive løsninger på markedet, som kommunerne kan købe.

bølgeplaner og dokumentbibliotek

Artikler

Annonce
Annonce

Annonce