Indhold

23.05.13 14:02

Ændret den 30.08.13

Hvordan vælges en borgmester?

Borgmesteren vælges på kommunalbestyrelsens konstituerende møde ved flertalsvalg. Det vil sige, at borgmesteren skal have et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmerne bag sig på det konstituerende møde mellem den 1. og 15. december 2013. På samme møde vælges også en viceborgmester.

Inden den nyvalgte kommunalbestyrelse træder i funktion, afholdes et konstituerende møde. På det konstituerende møde vælges kommunens borgmester og viceborgmester, pladserne i kommunens stående udvalg fordeles, og der foretages valg til de nævn, råd, bestyrelser med mere, som kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til.

Se også

Borgmesteren og viceborgmesteren bliver valgt ved kvalificeret flertalsvalg. Det vil sige, at borgmesterkandidaten skal have et flertal af alle de valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer bag sig.

Viceborgmesteren vælges efter samme fremgangsmetode som borgmesteren.

I praksis aftales det typisk, hvem der skal være borgmester og viceborgmester, når de valgte lister forhandler konstitueringsaftaler fra valgnatten og frem. Hvilken borgmesterkandidat de enkelte lister støtter, ved man ikke nødvendigvis på valgdagen – og det er derfor ikke altid muligt at se, hvem der bliver borgmester, så snart man har valgresultatet.

Se også