Indhold

23.05.13 11:37

Hvordan konstitueres en kommunalbestyrelse?

På det konstituerende møde besluttes det, hvem af de valgte der skal have hvilke poster og ansvarsområder.

Det konstituerende møde i kommunalbestyrelserne er formelt set tidspunktet, hvor kommunalbestyrelsen vælger borgmesteren og viceborgmesteren samt foretager udpegelser til nævn, råd, bestyrelser med mere. I praksis fordeles posterne allerede ved uformelle forhandlinger på selve valgnatten eller i dagene umiddelbart efter.

Når de sidste stemmer er talt op på valgnatten og valgresultatet er kendt, går arbejdet med at konstituere sig i gang. Her indgår de enkelte lister aftaler i forsøg på at danne et flertal bag en borgmester, og for at sikre sig indflydelse på de næste fire års politiske arbejde. Forhandlingerne kan løbe helt frem til det konstituerende møde, som afholdes i perioden 1.-15. december 2017.


Det konstituerende møde bliver ledt af det længst siddende medlem af kommunalbestyrelsen, og forløber i flere trin:

  • Borgmesteren og viceborgmesteren vælges ved flertalsvalg blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne
  • Udvalgspladserne fordeles mellem de enkelte valgforbund, sådan at sammensætningen af udvalgene afspejler kommunalbestyrelsen.
  • Udpegelser til nævn, råd, bestyrelser med mere

Se også