Indhold

KL's Ledertræf 2017

Kunsten at lede på tværs

Ledertræf sætter i år fokus på ledelse på tværs. For en af tidens vigtigste – og vanskeligste – opgaver som kommunal leder er at lede på tværs. På tværs af fagligheder, på tværs af kommuner, på tværs af kommune, region og stat og på tværs af organisationer og sektorer. Alt sammen med det mål at skabe endnu større sammenhæng i indsatserne til gavn for borgerne.

På konferencen vil du bl.a. møde nogle af de eksperter og ledere, der går forrest i arbejdet med at styrke ledelse og sammenhæng i opgaveløsningen. Og gennem hele dagen får du rig lejlighed til at diskutere ledelse og netværke med andre kommunale ledere fra hele landet. 

Programmet byder bl.a. på:

  • Oplæg og workshops med regeringens ledelseskommission: Mød bl.a. kommissionens formand Allan Søgaard Larsen, der reflekterer over de temaer, som han særligt har hæftet sig ved i kommissionens arbejde og ledelsesdiskussioner indtil nu. Kommissionen skal afslutte sit arbejde inden nytår med en afrapportering til regeringen. Ledelseskommissionens medlemmer faciliterer som led i konferencen en række workshops, hvor du og de andre deltagere inviteres til at drøfte centrale temaer fra kommissionens arbejde.
  • Indblik i ledere, der lykkes: Hvad er det, der gør nogle ledere ekstraordinært dygtige? Hvilke fællestræk har de? Og hvad kan de inspirere dig til? Det har Væksthus for Ledelse undersøgt, og du kan suge til dig på en session om de syv vigtigste kompetencer.
  • Et kig i den teknologiske krystalkugle: Den teknologiske udvikling bliver et af de vigtigste temaer i kommunerne, for digitalisering, robotter og kunstig intelligens vil ændre løsningen af velfærdsopgaverne og sagsbehandlingen i kommunerne markant. Udviklingen sker med rivende hast og sætter helt nye rammer, åbner helt nye muligheder og skaber helt nye forventninger. Ledertræf har inviteret teknologi- ekspert Anders Hvid til at give nogle meget konkrete billeder på, hvordan den teknologiske udvikling kommer til at "disrupte" kommunerne.

Annonce
Annonce

Annonce