Indhold

KL’s Ledertræf 2016

Den 3. oktober 2016 inviterer KL til Ledertræf under overskriften: Ledelse – når kerneopgaverne skal omstilles.

Er du chef inden for sundheds-, ældre-, udsatte børn og unge-, beskæftigelses-, dagtilbuds-, eller skoleområdet? Er du fx fagchef, centerchef, afdelingschef eller områdechef? Eller arbejder du med at understøtte kommunens ledelsesudvikling på velfærdsområderne? Så er årets Ledertræf 2016 for dig.

På alle velfærdsområder er kerneopgaven i disse år under forandring og skal løses på nye måder. Ledelse er nøglen til, at kommunerne kan lykkes med omstillingerne, og særligt den faglige ledelse er vigtig og skal skærpes, når de nye mål for kerneopgaverne skal realiseres, fx:

  • Børneområdet: Fra børnepasning til udviklende læringsmiljøer.
  • Folkeskolen: Alle skal lære mere gennem nye læringsformer, åben skole og digitalisering i folkeskolen.
  • Udsatte børn og unge: Forebyggelse, tidlig indsats og målrettet helhedsorientering frem for specialtilbud.
  • Ældreområdet: Fra kompenserende ydelser til rehabilitering af ældre.
  • Det specialiserede socialområde: Fra social bistand til ”recovery”.
  • Sundhedsområdet: Hurtigere udskrivelser – flere og mere krævende indsatser i eget hjem.
  • Beskæftigelse: Hurtig og varig tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. gennem større fokus på virksomhedssamarbejder.

Der skal udvikles nye, faglige fællesskaber om de ændrede mål, borgerne, virksomhederne og andre samarbejdspartnere skal tænkes ind på andre måder, og medarbejdernes kompetencer skal omstilles til en ny type velfærdsservice. Det stiller krav til ledelsen.

KL’s Ledertræf 2016 sætter fokus på netop disse ledelsesudfordringer. Kom og brug en dag på at få ny inspiration, deltage i ledelsesdiskussioner og få mulighed for at netværke.

Kommer I flere chefer fra samme kommune, får I også et godt grundlag for at styrke jeres tværgående ledelsesdrøftelser.

Tilmeld dig på www.kl.dk/ledertraef2016

Bilag

Annonce
Annonce

Annonce