Indhold

KL's Ledertræf

Den 23. september 2015 inviterede KL for ottende år i træk til KL’s Ledertræf.

Der var fokus på, hvad de nye rammevilkår for kommunerne betyder for forventningerne til kommunal ledelse frem mod 2020.

For urbaniseringen, globaliseringen og behovet for vækst udfordrer vores samfund i en sådan grad, at vi er tvunget til at omstille og udvikle os markant i de kommende år. Det betyder, at kravene til de kommunale ledere stiger.

De seneste år har været præget af stor omstilling i den offentlige sektor. Kommunalreformen i 2007 og den efterfølgende økonomiske krise har sammen med stigende urbanisering og globalisering udløst meget markante politiske initiativer i kommunerne, og på landsplan er der gennemført en række nationale velfærdsreformer. Både i kommunalbestyrelserne og Folketinget er der en større opmærksomhed end tidligere på, om kommunerne når de mål og resultatkrav, der opstilles fra politisk hold.

Stærk faglig ledelse og evnen til at bære de politiske mål og resultatkrav igennem til de udførende led bliver centrale temaer for ledere i kommunerne. De resultater, der skal leveres, kræver faglige udviklingsmiljøer med fælles retning, og de kræver sammenhængskraft fra politisk til decentralt niveau.

Samtidig skal ledelserne kunne lede ud af organisationen, åbne arbejdsfællesskabet mod omverdenen og skabe nye fællesskaber på tværs af sektorer og kommunegrænser.

Derfor fokuserede ledertræffet på, hvordan du som leder kan omsætte politiske målsætninger til praksis, udvikle organisationen i et borger- og virksomhedsperspektiv samt styrke den faglige ledelse.
Annonce

Annonce