Indhold

29.06.12 09:49

Velfungerende ledelsesteam er et must

Ledelsesopgaven i kommunerne er blevet så kompleks, at ledelsesteam er blevet livsnødvendige. Men vi skal udfordre både forståelsen af ledelse og af teams, mener Anders Trillingsgaard, der er organisationspsykolog og partner og bestyrelsesformand i Udviklingskonsulenterne. Tilmeld KL’s Ledertræf 2012 og hør Anders Trillingsgaard udfordre en række almindelige forståelser af teamarbejde i ledelse.

Der blæser nye vinde over den kommunale ledelsesopgave, og det betyder, at velfungerende ledelsesteam er ikke længere blot er ”nice to have”, men ”need to have”.   

”Organisationerne bliver mere og mere komplekse, og mange af de ledelsesopgaver, der er nu, kan man ikke løse alene. De skal løses på tværs, fordi de for eksempel handler om en ny strategi eller en ændring af et område,” forklarer organisationspsykolog og partner og bestyrelsesformand i Udviklingskonsulenterne Anders Trillingsgaard, der har skrevet ErhvervsPhD om udviklingsepisoder i ledelsesteam.

Han påpeger samtidig, at lederne får flere og flere medarbejdere under sig, samtidig med at arbejdsbelastningen øges.

 ”Så hvis man ikke har et velfungerende fællesskab, bliver man ensom, overbelastet og fremmedgjort over for, hvad der sker andre steder, fordi man kun er koncentreret om sit eget område. Så er det, at man ikke altid kan se, hvordan man medvirker til at løse noget, der foregår på et højere niveau,” siger han.

Ifølge Anders Trillingsgaard er ledergrupper gode til at gennemføre strategiprocesser, udvikle kulturen, sparre om vanskelige problemstillinger, modvirke siloer, skabe fælles engagement og få tingene til at give mening.

Misforståelser spænder ben

Der er dog visse misforståelser, der kan gøre det vanskeligt at lave ledelsesteam som de egentlig børe være.

”Den måde, vi forstår ledelse på, er lidt forældet, fordi den er så individualiseret. Den egner sig udmærket til organisationer, hvor man kan splitte tingene op og sige, det her er dit ansvar, og det her er dit ansvar. Her giver det god mening at tænke ledelse, som at man skal skabe resultater gennem andre,” forklarer han og uddyber:

”Men nu, hvor der er større kompleksitet, og hvor man skal arbejde sammen – både i organisationen, på tværs af sektorer og med andre kommuner -, der bliver det med resultater gennem andre for snævert. I stedet skal man se ledelse som det at skabe fælles kurs, koordinering og commitment på et område, og det er altså langt sværere som ene leder.”

Han kalder samtidig på et opgør med vores syn på teamarbejde.

Se også

”En andet problem er, at folk ofte har et alt for kollektivistisk billede af ledelsesteam. Et billede af harmoniske grupper, hvor alt bliver alles ansvar, og hvor folk blander sig i alt. Det betyder, at folk ikke vil være med, og at det bliver alt for pænt,” siger han.

Han ser i stedet konflikter som et sundhedstegn.

”Et ledelsesteam skal ofte håndtere nogle svære problemer, hvor der er konfliktuerende interesser og meget på spil. Hvis de tager opgaven alvorligt, skal de også turde tage nogle konflikter og få nogle følelser på bordet. Hvis man tror, at man skal være sød, ordentlig og ’effektiv’ hele tiden i et team, så løser man ikke opgaven. Det skal være sjovt, hårdt og effektfuldt. Så vi skal have et skifte i, hvordan vi tænker ledelse, og hvordan vi tænker teamarbejde.”

Se også

Anders Trillingsgaard forklarer i samme moment, at det som ledelsesteam er vigtigt at skabe et fælles situationsbillede, så der er et ens forståelse af, hvordan organisation er organiseret, hvilke udfordringer der er, og hvad der er en fælles opgave.

Der er dog flere faldgruber, som man skal være opmærksom på.

”Man skal ikke lave pseudo-teams, hvor der ikke er brug for dem, fordi man ikke har fået identificeret, hvilke fælles opgaver der er. Hvis der er mange af fællesopgaver, giver det god mening at lave teamarbejde, men hvis man blot skal holde hinanden orienteret, så det giver det ikke så meget mening,” siger han og fortsætter:

Se også

”Man må ikke tro, at godt teamarbejde kun er sådan noget strømlinet noget med klare punkter, fælles mål og klare roller. Ledelsesopgaven er som sagt kompliceret og lader sig ikke umiddelbart forsimple. Man må ikke tro, man er et dårligt team, hvis man har en konflikt. Hvis der ikke er konflikter, er der noget, man går udenom.”

Han påpeger, at der desuden også er et økonomisk rationale i at have velfungerende ledelsesteam.

”Der er en undersøgelse (Personalestyrelsens statusrapport 20-12-2002, red), der viser, at velfungerende ledelsesteam fastholder deres ledere seks gange så godt, som dårlige ledelsesteams. Det bliver altså til mange penge. Og ledere i velfungerende ledelsesteam oplever at være syv gange bedre til at løse organisationens væsentligste uløste problemer. Det skyldes igen, at organisationerne er mere komplekse og problemstillinger mere på tværs, så man er afhængig af at være i en god gruppe.”

Tilmeld dig KL’s Ledertræf 2012 her, og læse mere om træffet her.

Annonce

Annonce

Annonce