Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

01.03.10 16:31

Stress kampagne i Danmark

Fem års stresskampagne i Danmark - En beskrivelse af den fælles indsats for forebyggelse af arbejdsbetinget stress på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Gennem de seneste fem år har ledere, medarbejdere og tillidsvalgte i kommuner og regioner i Danmark været mål for en informations- og oplysningskampagne, der har understøttet indsatsen mod stress på de offentlige arbejdspladser.
Kampagnen har været planlagt og gennemført af parternes fælles samarbejdsorgan, Det Personalepolitiske Forum, der har til formål at sætte fokus på personalepolitiske indsatsområder og varetage centrale personalepolitiske drøftelser. Hele indsatsen har bakket op om den stressforebyggelse, som de europæiske parter har aftalt med ”Draft framework agreement on work-related stress”, og som parterne i Danmark har indarbejdet i overenskomsten med ”Stressprotokollatet af 24. maj 2005”.

Se også

Denne pjece er en samlet beskrivelse af den særlige indsats, som de regionale og kommunale arbejdsmarkedsparter i Danmark har gjort for at skabe de bedst tænkelige rammer for forebyggelsen af arbejdsbetinget stress.

Målgruppen for pjecen er beslutningstagere i ledelsen og MED, samt HR- og arbejdsmiljømedarbejdere der iværksætter og organiserer stressindsatsen i kommuner og regioner. Pjecen er også udgivet på engelsk til EU-kommissionen, de europæiske parter m.fl., og indeholder derfor en gennemgang af det danske aftalesystem mv.

I pjecen kan du læse nærmere om;

  • Aftalepakken - Den forpligtende aftale om indsatsen mod arbejdsbetinget stress
  • Centrale begreber, rollefordelingen og strategien i indsatsen for at inddæmme den arbejdsrelaterede stress.
  • Aftaletekst og protokollat om arbejdsbetinget stress
  • Stressmagasinerne og Stresskonference
  • Vejledning til HSU og Hoved MED

Derudover indeholder pjecen omtale af øvrige tiltag, bl.a. Stresshåndbogen, Personalepolitisk Messe og Personaleweb, samt status for indsatsen og interviews med repræsentanter fra Det Personalepolitiske Forum.

Du finder pjecen i menuen til højre

Yderligere materiale

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes