Indhold

16.06.11 09:19

Penge igen til lederuddannelse på diplomniveau

Økonomiaftalen for 2012 sikrer, at kommunerne får tilført penge til at finansiere lederuddannelse på diplomniveau. Der er bl.a. penge til lederuddannelse, voksenelevløn og øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne.

Med økonomiaftalen for 2012 blev kommunerne tilført penge over bloktilskuddet til at finansiere lederuddannelse på diplomniveau. Regeringen og KL har aftalt, at den økonomiske kompensation for lederuddannelse mv. for perioden 2008-2011 videreføres uændret i perioden 2012-2015.

Det vil sige, at der som en del af bloktilskuddet fortsat ligger 500 mio. kr. om året i kompensation i 2009 pris- og lønniveau (530 mio. kr. i 2012 pris- og lønniveau) for de trepartsaftaler, der løber helt til 2015. Den økonomiske kompensation bliver ikke genstand for efterregulering.

Kompensationen skal dække kommunale merudgifter knyttet til delaftalerne om:

• Lederuddannelse
• Voksenelevløn
• Øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne
• Opkvalificering af 15.000 ufaglærte

De 120 mio. kroner om året, der blev aftalt afsat til lederuddannelse i 2008, blev dengang koblet sammen med afviklingen af MUS. Det er det fortsat. Dvs., at de penge som kommunerne siden trepartsaftalen har fået over bloktilskuddet til at finansiere lederuddannelse på diplomniveau med, de fortsætter uændret, indtil aftalen udløber i 2015.

For yderligere informationer kontakt centerchef Mikkel Haarder eller souschef Stine Hinge, begge fra KL’s Center for Ledelsesudvikling.

Annonce

Annonce

Annonce