Indhold

16.04.15 08:05

Områdeledelse kræver musketerånd og klare rammer

Områdeledelse kræver musketerånd og klare rammer

Områdeledelse kræver klare rammer, viser ny undersøgelse Foto: Colourbox

Skal gevinster ved områdeledelse høstes, er der to forudsætninger, som skal være til stede, lyder konklusionen i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse.

”Formålet med områdeledelse er at øge kvaliteten og sikre effektiv brug af ressourcerne. De fordele kommer ikke automatisk i kraft af den formelle struktur. Det kræver en vis musketerånd, og at lederne oplever sig som én samlet arbejdsplads,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Den nye publikation fra Væksthus for Ledelse ”Ledere sammen – og hver for sig” er baseret på et intensivt forløb med ni udvalgte områdeledelser og tidligere undersøgelser af feltet. Den peger på to afgørende forud­sætninger, som skal være til stede, for at gevinster ved områdeledelse kan høstes: 

  1. Rammer for ledelsessamarbejde: Grænserne mellem områdelederens og de daglige lederes ansvar og opgaver skal være krystalklare. Alle i områdeledelsen skal vide, hvorfor noget skal være et fælles anliggende, eller hvorfor det ligger bedst i enhederne. Et kriterie kan fx være, hvad der giver den højeste kvalitet i kerneopgaven, sikrer den mest effektive opgaveløsning, den bedste brugerinddragelse eller andre tydelige og motiverende formål.
  2. Relationerne i ledelsesteamet: En velfungerende områdeledelse forudsætter, at lederne sammen afstemmer forventninger. Samtidig skal lederne føle sig forpligtet af fælles ambitiøse mål og sætte hensynet til helheden over egne inte­resser. Men nok så klare og formelle rammer om områdeledelsen nytter ikke uden et stærkt og til­lidsfuldt samarbejde i ledelsesteamet.

”Et godt ledelsesteam bygger både på nogle klare formelle aftaler og på et stærkt tillidsfuldt samarbejde. Hvis ikke lederne er indstillet på at ville hinanden og noget sammen, så bliver det svært at realisere potenti­alerne i strukturen,” siger Bodil Otto, formand i HK/Kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse. 

Områdeledelse

Områdeledelse er fælles ledelse af ensartede decentrale institutioner, der tidligere typisk har været selvstæn­dige institutioner, og som nu indgår som enheder i ét samlet område. Ledelsen udøves af en områdeleder i samarbejde med daglige ledere af de enkelte enheder.

Bestil eller download publikationen ”Ledere sammen – og hver for sig” på: www.lederweb.dk/omradeledelse

Kontaktpersoner:
Sanne Brønserud Larsen, KL, tlf. 3370 3752, e-mail sla@kl.dk

Søren Teglskov, Skolelederforeningen, tlf. 2120 9666, e-mail sote@skolelederne.org

Søren Winther, BUPL, tlf. 2027 3543, e-mail swi@bupl.dk

Susanne Hyldborg Jensen, Region Midtjylland, tlf. 7841 0829, e-mail susjes@rm.dk 

Om Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlings­fællesskabet.

Parterne vil igennem fælles udviklingsprojekter i Væksthus for Ledelse bi­drage til et målrettet og systematisk arbejde mod stadig bedre ledelse i kommuner og regioner.

Læs mere på www.lederweb.dk

Annonce

Annonce

Annonce