Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

21.06.11 13:27

Lederuddannelsespenge fortsætter i 2012-15

En stor gruppe af ledere fik med trepartsaftalen fra juni 2007 ret til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau. Retten omfatter offentlige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion.

Kommunerne er hidtil blevet kompenseret for udgifterne hertil over bloktilskuddet. Der var afsat 120 millioner kroner i hvert af årene 2009-2011 til kommunale følgeudgifter af trepartsaftalens initiativer vedrørende lederuddannelse og afvikling af medarbejderudviklingssamtaler.

Se også

Økonomiaftalen for 2012 forlængede denne kompensation til 2015. Det er meget positivt og vil betyde at kommunerne kan fortsætte den markante lederuddannelsesindsats, som har stået på i de seneste år.

Den Offentlige Lederuddannelse – DOL – fortsætter således med direkte finansiering over bloktilskuddet. Desværre er DOL’en fortsat ikke ligestillet med den almindelige diplomuddannelse i ledelse. DOL-udbydere modtager ikke taxametertilskud fra Undervisningsministeriet som deres offentlige konkurrenter på professionshøjskolerne, og kursisterne på DOL har tilsvarende stadig ikke mulighed for at modtage statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de uddanner sig på fuld tid.

KL synes fortsat at denne konkurrenceforvridning vedr. SVU er et dårligt signal om selvtilstrækkelighed og manglende åbenhed over for de kompetencer som private udbydere repræsenterer. Heldigvis har mange kommuner – op mod 20% - vurderet at DOL’en alligevel er et rigtig godt bud på en lederuddannelse, der kan bringe kommunernes ledere videre.

Se også

Læs mere om Den offentlige lederuddannelse på www.kl.dk/DOL eller på www.offentliglederuddannelse.dk

Se også

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes