Indhold

24.08.17 08:00

Kompetenceudvikling – en vej til bedre opgaveløsning

Kompetenceudvikling – en vej til bedre opgaveløsning

Væksthus for Ledelse har udviklet ny metode, der kan hjælpe ledere ift. kompetenceudvikling af medarbejderne. Foto: Colourbox.com

Når hverdagen ruller derudad, oplever mange ledere, at det er svært at finde tiden og overskuddet til at arbejde systematisk med udvikling af medarbejdernes kompetencer. Men det kan være dyrt at lade være - og det behøver ikke at være svært. En ny enkel metode fra Væksthus for Ledelse skal guide lederne til at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de matcher de opgaver, der skal løses i fremtiden.

”Kompetenceudvikling er alle de læreprocesser, der udvikler medarbejdernes kompetencer, så arbejdspladsen bedre kan løse sin kerneopgave. Spørgsmål som hvad der skal ændres, hvilke kompetencer vi skal udvikle for at ændre løsningen af opgaven, og ikke mindst hvordan vi får forankret den nye læring i praksis, er nogle af de centrale spørgsmål, man skal forholde sig til som leder. For skal det lykkes, så kræver det systematik og ikke mindst ledelse," siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretari­atschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Metoden består af fem felter, som fokuserer på de kritiske opmærksomhedspunkter i kompetenceudvikling og lederens rolle. Metoden er afprøvet på seks forskellige arbejdspladser og findes i publikationen "Ledelse af kompe­tenceudvikling. En systematisk vej til bedre opgaveløsning".

Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse, hæfter sig ved, at metoden er let at integrere i praksis:

"Lederne er ofte opmærksomme på, at kompetenceudvikling er vigtig, men der kan let opstå forhindringer og faldgruber på vejen mod den læring, der virkelig flytter organisationen. Derfor risikerer indsatsen at blive for tilfældig eller uden tilknytning til målene. Denne enkle me­tode gør kompetenceudviklingen systematisk og kobler den til målene," pointerer Bodil Otto.

Bestil eller download ”Ledelse af kompetenceudvikling” her.

Kontaktpersoner

Sanne Brønserud Larsen, KL, tlf. 3370 3752 eller mail sla@kl.dk

Dorthe Storm Meier, OAO, tlf. 4697 3811 eller mail dsm@oao.dk

Laura Thors Calaña, Danske Regioner, tlf. 3529 8230 eller mail ltc@regioner.dk

 

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk

Annonce

Annonce

Annonce