Indhold

28.02.17 11:25

Kommuner klar til at få entydigt ansvar for forberedende tilbud til unge

Kommuner klar til at få entydigt ansvar for forberedende tilbud til unge

KL tager positivt imod Hermann-udvalgets anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse. Foto: Colourbox.com

KL er glad for, at Hermann-udvalget lægger op til en forenkling af de forberedende tilbud til unge, der ikke går direkte fra grundskole til ungdomsuddannelse. Samtidig vil udvalget styrke kommunernes rolle, hvilket KL også hilser velkomment.

”Det er glædeligt, at udvalget lægger op til en forenkling af de forberedende tilbud i én ny uddannelse. I dag er det alt for uoverskueligt for de unge, og derfor er det helt afgørende, at vi får ryddet op i de mange tilbud. Vi vil derfor opfordre regeringen til at lytte til ekspertudvalgets tænkning om i langt højere grad at indrette tilbuddene med udgangspunkt i den enkelte unges behov.”

Sådan siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, om de anbefalinger, som det såkaldte Hermann-udvalg i dag har offentliggjort. Udvalgets opgave – under ledelse af Stefan Hermann, rektor på professionshøjskolen Metropol – har været at komme med anbefalinger til en styrket indsats for de unge, som ikke går den lige vej fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Og en række af anbefalingerne flugter fint med KL’s udspil, ”Godt på vej – Alle unge skal med”, som blev offentliggjort først i februar.

Anna Mee Allerslev er også positiv over for, at udvalget vil styrke kommunernes ansvar for de unge, som står uden uddannelse og job:

”Det er kommunerne, som har de bedste forudsætninger for at skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte unge. Kommunerne er i forvejen i kontakt med de unge blandt andet i folkeskolen, specialtilbud og jobcentre, og derfor er de i stand til at levere en sammenhængende tilbud med udgangspunkt i den enkeltes behov.”

Kommuner bør have mere indflydelse

Det er dog ikke alle udvalgets anbefalinger, som falder i KL’s smag. For ganske vist lægges der op til, at kommunerne får det entydige ansvar for at koordinere indsatsen og understøtte den unge, men kommunerne får ikke samme indflydelse på styringen og finansieringen af de forberedende tilbud.

”Det er altid et sundt princip, at det er den samme, som både bestiller, bestemmer og betaler gildet. Men udvalget lægger desværre op til en model, hvor staten får det styringsmæssige ansvar for selvejende forberedende tilbud, mens staten og kommunerne skal finansiere dem i fællesskab,” siger Anna Mee Allerslev.

Hun ser derfor meget frem til en drøftelse med regeringen om, hvordan hele koordineringen, styringen og finansieringen af området kan skrues sammen på en mere hensigtsmæssig måde.

Alle unge skal med

Hermann-udvalget lægger også op til at ændre den nuværende målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I stedet vil udvalget indføre en 100-procents målsætning, hvor alle unge skal i uddannelse eller job.

”Det er et rigtigt og vigtigt signal, at udvalget har meget fokus på beskæftigelse og involvering af erhvervslivet. KL’s holdning er, at alle unge skal med. Og for nogle af de unge i denne gruppe er uddannelse næppe det rigtige svar. De lærer bedre gennem praktisk erfaring i job eller virksomhedspraktik,” siger Anna Mee Allerslev.

Annonce

Annonce

Annonce