Indhold

02.11.16 15:59

KL’s input til Ekspertudvalget om bedre veje til ungdomsuddannelse

KL har udarbejdet input til ekspertudvalget, hvis anbefalinger omhandler forberedende uddannelsestilbud til unge, der ikke er i job eller uddannelse.

I januar 2016 nedsatte regeringen ”Ekspertudvalget om bedre veje til ungdomsuddannelse”, hvis fokus er forberedende uddannelsestilbud til unge, som ikke er i gang med uddannelse eller job.

Kommunerne er nøglespillere på feltet og har interesse i området, fordi de forberedende uddannelsestilbud henvender sig til unge, som kommunerne har ansvar for. Der er tale om en gruppe af unge bestående af ikke-uddannelsesparate, udsatte unge, unge med særlige behov samt unge som ikke kan mønstre 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve.


KL har i den forbindelse udarbejdet seks synspunkter og input til de anbefalinger, som Ekspertudvalget skal afrapportere ultimo 2016:

  • Behov for forenkling af feltet af særlige tilbud gennem rammelovgivning
  • Behov for styrket ansvarsplacering, mindre institutionsinteresse og styrkede incitamenter
  • Behov for bedre overgange for de ikke-uddannelsesparate unge fra folkeskolen og UU til ungdomsuddannelserne
  • Behov for bedre match mellem målgrupper og tilbud gennem behovsbestemt visitation
  • Behov for udvikling af den helhedsorienterede indsats
  • Behov for øget digitalisering til at støtte sammenhæng i overgangene, give bedre anerkendelse af erfaringer og kompetencer og dokumentere effekt

Du kan læse mere om de enkelte input i notatet, som kan læses i sin helhed herunder.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce