Indhold

29.05.15 14:41

Flere timer dækkes af lærere med linjefag

Flere timer dækkes af lærere med linjefag

En ny opgørelse af kompetencedækningen i folkeskolen viser, at 80,6 pct. af undervisningen varetages af lærere med linjefag i fagene i 2014/2015. Det er en lille stigning i forhold til året før. Foto: Colourbox.com

En ny opgørelse af kompetencedækningen i folkeskolen viser, at 80,6 pct. af undervisningen varetages af lærere med linjefag i fagene i 2014/2015. Det er en lille stigning i forhold til året før.

En opgørelse af linjefagsdækningen i folkeskolen for skoleåret 2014/2015 viser, at 80,6 procent af undervisningen varetages af lærere med linjefag i de pågældende fag, hvilket er en lille stigning fra 80,4 procent året før.

KL er tilfreds med, at kompetencedækningen i folkeskolen stiger, og understreger, at kommunerne er i fuld gang med at implementere aftalen om fuld kompetencedækning, og at rigtig mange lærere er i gang med at uddanne sig i undervisningsfagene.

I mange kommuner begyndte indsatsen i 2014 med, at kommunerne foretog en kompetencevurdering af lærerne i form af en egentlig screening. På dette grundlag er de konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter blevet sat i værk.

KL glæder sig også over, at kompetencedækningsgraden er over 85 procent i de centrale fag som dansk, matematik, fysik/kemi, fransk og tysk, som er målet i 2016. Også i faget engelsk er skolerne meget tæt på at have opfyldt målet.

Se også

I enkelte fag er kompetencedækningen forholdsvis lav. Det gælder eksempelvis faget natur/teknologi. Det er der ifølge KL en helt naturlig forklaring på. Det skyldes, at faget stadigt er relativt nyt i folkeskolen, da det blev indført i 1994. Der er således kun uddannet relativt få med natur/teknologi som linjefag på læreruddannelsen.

Læs mere her

Se også

Annonce

Annonce

Annonce