Indhold

10.05.17 10:40

Entydigt kommunalt ansvar for forberedende tilbud til unge er den rette løsning

Entydigt kommunalt ansvar for forberedende tilbud til unge er den rette løsning

"Vigtigst er det, at vi samler kræfterne ét sted, nemlig i kommunerne, hvor vi kan give de unge en samlet indsats mod enten uddannelse eller job,” siger KL's formand Martin Damm. Foto: Colourbox.com

KL’s formand kvitterer for, at regeringen i nyt udspil lægger op til at placere et samlet ansvar for de unge, som står uden uddannelse eller job, hos kommunerne.

”Det er positivt, at regeringen har lyttet til såvel ekspertudvalget som KL’s udspil ’Godt på vej – Alle unge skal med” og lægger op til at styrke kommunernes ansvar for de unge, som står uden uddannelse og job. I kommunerne har vi de bedste forudsætninger for at skabe en helhedsorienteret indsats for den enkelte unge, da vi i forvejen har i kontakt med de unge bl.a. i folkeskolen, specialtilbud og jobcentre og derfor kan levere en sammenhængende indsats.”

Sådan lyder kommentaren fra KL’s formand Martin Damm til regeringens udspil om de forberedende tilbud, der præsenteres i dag.

KL-formanden ser positivt på regeringens klare målsætning om, at de forberedende tilbud skal føre til ordinær uddannelse eller job, og samtidig roser han, at regeringen foreslår at forenkle junglen af forberedende tilbud ved at samle dem i én ny forberedende uddannelse.

”I dag er uddannelsestilbuddene til de unge spredt på mange forskellige lovgivninger, hvilket gør det uensartet og uoverskueligt for de unge. Vi ser derfor frem til, at man med en forenkling af tilbuddene i højere grad kan tage udgangspunkt i den enkelte unges behov.”

Løsning skal imødekomme unges behov

Med udspillet lægger regeringen også op til at samle uddannelserne i én institution på én matrikel.

”Kvaliteten i tilbuddene er ikke god nok i dag, og vi anerkender fuldt ud behovet for mere ensartethed. Derfor er forslaget om én institution den rigtige vej at gå, men det rejser også en række udfordringer, som vi skal håndtere i det videre forløb,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Vi har at gøre med en gruppe unge, som har meget individuelle problemer. Løsningen med en institution skal kunne imødekomme de unges individuelle behov. Samtidig skal man også gøre sig klart, at der er stor forskel på forholdene i eksempelvis København og Vestjylland. Det gælder fx befolkningstæthed, arbejdsmarkedet, afstande til uddannelsesinstitutioner, uddannelsesniveau i befolkningen osv. Løsningen skal kunne fungere lokalt,” siger Martin Damm.

Kommunerne er klar

KL-formanden opfordrer regeringen og Folketinget til hurtigst muligt at få landet en aftale, der sikrer, at de 50.000 unge, som her og nu har brug for en tryg hånd på vejen mod uddannelse og job, også får det.

”Nu må Folketinget beslutte, hvordan systemet skal være, og så indretter vi os naturligvis efter det. Vigtigst er det, at vi samler kræfterne ét sted, nemlig i kommunerne, hvor vi kan give de unge en samlet indsats mod enten uddannelse eller job,” siger Martin Damm.

Annonce

Annonce

Annonce