Indhold

31.05.10 11:16

Aktiv indsats bekæmper stress

Erfaringer fra kommuner og regioner viser, at fem års indsats for at indføre stressretningslinjer har effekt på arbejdsmiljøet. Men et godt resultat forudsætter, at de bruges aktivt og tilpasses lokale forhold. Ny vejledning fra Det Personale Politiske Forum giver inspiration til en bedre stressindsats på arbejdspladsen.

Det giver bonus, når ledelsen og medarbejderne spiller en aktiv rolle i bekæmpelsen af stress, viser erfaringer fra kommunale og regionale arbejdspladser, som Det Personalepolitiske Forum har indsamlet gennem det seneste halve år. Men succes forudsætter, at den lokale stressindsats er tilpasset daglig praksis. For trods ligheder kan der være stor forskel på, hvad der virker lokalt. Og netop derfor kan retningslinjerne ikke være en hyldevare. De skal udarbejdes af ledelse og medarbejdere i fællesskab og revideres med jævne mellemrum, så de følger med udviklingen på arbejdspladsen.

Gode midler mod stress
Stress er et problem for arbejdspladsen, uanset om den skyldes private eller arbejdsmæssige forhold, for begge årsager kan føre til sygemeldinger. Årsagen til stress skal dog meget ofte findes i manglende klarhed over roller og ansvar. Her kan arbejdspladsens egen stresskonsulent hjælpe med at skabe klarhed, eller man kan hente hjælp udefra som i Næstved Kommune, hvor en hel afdeling var plaget af en personkonflikt, der var gået i hårdknude. Konflikten viste sig at bunde i manglende klarhed over roller og ansvar og var et symptom på et generelt stressproblem efter kommunesammenlægningen. Gennem kommunens Trivselshotline fik afdelingen hjælp til at få styr på roller og ansvar og dermed stressproblemet.

Åbenhed virker
I Hedensted Kommune fortæller kolleger hinanden historier om gode erfaringer med at håndtere stress. Det skaber åbenhed, styrker netværk og er et effektivt middel til at få bugt med den skamfølelse og oplevelse af personlig fiasko, som mange stressramte døjer med. Således også på Kristrup Skole i Randers, hvor en stor byrde blev taget fra medarbejdernes skuldre ved, at ledelsen gik synligt ud og tog ansvar for skolens stressproblemer – og løste dem. Nu har skolen ikke længere langtidssyge på grund af stress og vikarbudgettet kan bruges til andre formål. Åbenheden kan hjælpes lidt på vej ved, at uddannede trivselsagenter - efter aftale mellem medarbejdere og ledelse - spotter problemer i tide og rapporterer direkte til ledelsen ved det mindste tegn på mistrivsel. Den model har vist sig at være effektiv på Høskoven Trænings-, Bo- og Aktivitetshus i Århus, hvor man undgår stress ved at bringe problemerne op til overfladen og give dem luft.

Læs flere erfaringer på Personaleweb og læs mere om retningslinjerne i pjecen, som du finder i menuen til højre.

 

Gode erfaringer med at håndtere stress:
1. Tal åbent om stress 
2. Stressretningslinjerne skal være konkrete og tilpasset arbejdspladsen
3. Roller og ansvar skal defineres klart
4. Stress er et problem for arbejdspladsen uanset om årsagen er privat eller arbejdsmæssig
5. Søg hjælp udefra, når det er nødvendigt.

Yderligere materiale

Se også

Annonce

Annonce

Annonce