Indhold

08.11.16 13:16

12 arbejdspladser er nomineret til dette års ArbejdsmiljøPris

12 arbejdspladser er nomineret til dette års ArbejdsmiljøPris

En af de nominerede er Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune, som har sat fokus på at nedbringe de fysiske belastninger på arbejdet. Foto: ArbejdsmiljøPrisen2016

Arbejdsmiljøprisen hædrer de gode eksempler på, hvordan ledelse og medarbejdere på meget forskellige arbejdspladser kan lykkes med at skabe et bedre arbejdsmiljø til gavn for både medarbejdere og virksomhedernes økonomi og konkurrenceevne. Blandt de nominerede er to kommunale arbejdspladser.

Arbejdsmiljørådet uddeler hvert år ArbejdsmiljøPrisen for at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø. Prisen uddeles inden for fire kategorier: Arbejdsulykker, Muskel-skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Samarbejde om Arbejdsmiljø. I hver kategori nomineres tre arbejdspladser. Blandt de 12 nominerede i år er to kommunale arbejdspladser.

Broager Skole Sønderborg Kommune er en af de tre nominerede i kategorien ”Samarbejde om arbejdsmiljø”.

På Broager Skole har ledelsen og medarbejderne skabt en helt særlig kultur. Her skelner man mellem givne, udefrakommende vilkår og de arbejdsforhold, som man har indflydelse på og kan påvirke. Derigennem får skolens lærere reel indflydelse på deres eget arbejde – både i forhold til organisation og indhold. Og skolens fokus på at skabe godt arbejdsmiljø ser ud til at have afgørende effekt på skolens kerneopgave: at sikre læring hos skolens elever. Eleverne på Broager Skole har gennem de seneste tre år haft stigende afgangskarakterer. Det placerer nu skolen som nummer 30 på landsplan.

Resultaterne kom hurtigere end ventet

I kategorien ”Muskel- og skeletpåvirkninger” er Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune er en af de tre nominerede.

Inden for plejesektoren kæmper man mange steder med nedslidning og sygemeldinger blandt personalet. Men hos Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune har man sat fokus på at nedbringe de fysiske belastninger på arbejdet. Siden 2013 har kommunen uddannet flere end 500 ledere og medarbejdere på plejeområdet i bedre ergonomi. Indsatsen kaldes ’Smarte Arbejdsmetoder’, og målet er blandt andet at undgå nedslidning blandt medarbejderne. Resultaterne er kommet hurtigere end ventet. Allerede i 2014 var antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet med 25 procent, og faldet er fastholdt i 2015.

Bred opbakning bag ArbejdsmiljøPrisen

ArbejdsmiljøPrisen er den vigtigste på området og har bred opbakning fra hele arbejdsmarkedet. Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne, samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike.

Vinderne af ArbejdsmiljøPrisen kåres ved prisoverrækkelsen den 24. november 2016 på Crowne Plaza, København S.

Annonce

Annonce

Annonce