Indhold

06.10.08 09:24

Ændret den 01.06.09

Bedre kvalitet - kommunerne viser vejen

Pjecen giver et kort resumé af de mange delprojekter. Hvad handler de om, og hvem deltager. Og først og fremmest: Hvilke resultater er på vej, og hvordan bringes de i samspil med initiativerne i kvalitetsreformen.

Kommunalreformen blev gennemført for at sætte borgeren i centrum og skabe bedre velfærdsservice. Kommunerne har igangsat Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt "for at føre disse mål ud i livet".

Stort set alle kommuner samarbejder i projektet om at skabe bedre service for børnene, de ældre og alle dem midt imellem. Og samtidig skabe bedre arbejdsbetingelser for skolelæreren, hjemmehjælperen, socialrådgiveren og alle de andre medarbejdere i kommunerne

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt indeholder en lang række nyskabende udviklingsaktiviteter. Aktiviteterne skal først og fremmest sikre borgerne bedre service og mere kvalitet. Det sker kun, hvis de kommunale arbejdspladser er attraktive og professionelt ledet, og hvis der politisk og ledelsesmæssigt er fokus på effektivisering og kvalitet i den leverede velfærdsservice. Det er derudover et hovedtema i kvalitetsprojektet at dokumentere kommunernes indsats.

Projektet fokuserer på den politiske ledelse og styring. Den offentlige velfærdsservice er i væsentligt omfang et kommunalpolitisk ansvar, der er forankret og organiseret decentralt. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune sætter mål for serviceydelserne og følger op på disse mål. I kvalitetsprojektet samarbejder kommunerne om at udvikle nye og endnu bedre metoder til brug for den politiske ledelse og styring.

Med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt viser kommunerne, at kvalitetsudvikling ikke kun er den enkelte kommunes ansvar. Kvalitetsudvikling er i lige så høj grad et fælleskommunalt ansvar. Og det ansvar vil kommunerne løfte.

Kommunerne samarbejder naturligvis også med staten om kvalitetsudvikling. Resultaterne i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt indgår i samarbejdet med regeringen om udmøntningen af kvalitetsreformen. I den seneste økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne indgår en række principper for dette samarbejde. Hvordan samarbejdet konkret foregår viser beskrivelserne af de enkelte delprojekter.

Pjecen giver et kort resumé af de mange delprojekter. Hvad handler de om, og hvem deltager. Og først og fremmest: Hvilke resultater er på vej, og hvordan bliver de bragt i samspil med initiativerne i kvalitetsreformen.

Yderligere materiale