Indhold

03.04.09 12:58

Ændret den 31.05.09

9 skarpe til Borgerservice

Pjecen indeholder 9 principper for god borgerbetjening. Til hver princip er der tilknyttet anvisninger på, hvordan den gode service ydes i borgerservicecentret.

Pjecen "9 Skarpe til Borgerservice" er en pjece udviklet i forbindelse med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. I delprojektet "bedre borgerbetjening" har en række kommuner og KL arbejdet med at udvikle og sikre kvaliteten på borgerserviceområdet. 

Pjecen, der er slutproduktet fra arbejdet omkring værdier, beskriver 9 principper for god borgerbetjening. Til hvert princip er knyttet anvisninger til, hvordan den gode service ydes i borgerservicecentret. Der er indgår også en række diskussionsspørgsmål, som kan danne grundlag for at diskutere de situationer, som erfaringsmæssigt er svære at håndtere i mødet med den enkelte borger.

Yderligere materiale