Indhold

KOMHEN 2.0

KOMHEN 2.0

Borgerservice er den offentlige sektors ansigt ud mod borgerne og virksomhederne. KOMHEN er nøglen til at effektivisere området.

Kommunerne har med Økonomiaftalen 2013 forpligtet sig til at nedbringe antallet af informationshenvendelse med 50% og antallet af transaktionshenvendelser med 80% ved udgangen 2016 for de opgaver omfattet af lov om obligatorisk digital selvbetjening.

KOMHEN 2.0 er den fælleskommunale dokumentationsmetode til hvordan kommunerne kan effektivisere deres borgerservices gennem aktivt at måle, evaluere og optimere borgernes anvendelse af de digitale kanaler kontra øvrige kanaler. Ved at anvende metoden kan kommunerne dokumentere om indsatserne for at flytte borgerne til de mest hensigtsmæssige kanaler har den ønskede effekt og tilrettelægge strategisk indsatser som kan nedbringe antallet af henvendelser på de dyre kanaler.

KOMHEN er en velafprøvet metode og er IT-understøttet således, at kommunerne kan indsamle data om borgernes henvendelsesmønstre og indrapportere disse til en fællesudviklet database.

På hjemmesiden www.digitaltlandkort.dk kan kommuner og andre interesserede følge med i, hvordan henvendelsesmønstrene udvikler sig over tid.

Ved at deltage i KOMHEN målingerne kan du få data til besvar følgende spørgsmål:

 • Hvor langt er din kommune fra de fællesoffentlige målsætninger aftalt i Økonomiaftalen 2013 om 80% digital selvbetjening
 • Har I en velfungerende kanal- og servicestrategi?
 • Hvordan understøtter kanalstrategi forretningen?
 • Hvordan skaber I fokus på omkostningseffektiv borgerinteraktion?

KL faciliterer processen frem mod tælleugerne. Her på siden finder du informationer om, hvordan arbejdet skrider frem og svar på de oftest stillede spørgsmål.

rapporter

Aktuelt

 • Kommunerne er på rette spor med at gøre borgerne digitale

  Kommunerne er kommet et godt stykke vej med at flytte borgerne fra de analoge kanaler til de digitale selvbetjeningsløsning, viser seneste KOMHEN måling foretaget i foråret 2015. Men kommunerne skal fortsat gøres en indsats for at nå i mål med 80% målsætningen.

 • KomHen workshop efterår 2015

  KL afholder KOMHEN workshop forud for efterårets tælleuger 2015 i hhv. København, Odense og Aalborg. På workshoppen vil tovholderne blive klædt på til at implementere metoden lokalt og arbejde strategisk med resultaterne.

 • Kommunerne fortsætter den digitale optur

  Borgernes anvendelse af selvbetjening stiger. Det samme gør kommunernes digitalisering af den udgående post, mens antallet af assistancer til borgernes brug af selvbetjening er mere end fordoblet på to år.

Annonce
Annonce

Annonce