Indhold

Handicapråd

Strukturreformen betød, at alle kommuner fra april 2006 skulle oprette et handicapråd. Rådene arbejder for at skabe lige muligheder for alle handicappede borgere og på alle politikområder.

Lige muligheder for handicappede borgere

De kommunale handicapråd skal arbejde på tværs af alle kommunens sektorer for at sikre bredden i det handicappolitiske arbejde. Det vil sige, at rådene så vidt muligt skal samarbejde med alle kommunens forvaltninger om at skabe lige muligheder for handicappede borgere.

Ud over dette bør de kommunale handicapråd spille en vigtig rolle i arbejdet med at lave kommunale handicappolitikker.

På denne side finder du information om handicapråd i kommunerne.

Nyheder

  • 11.09.14

    Videre ad gode veje til indflydelse – workshops for de kommunale handicapråd

    I foråret afholdt Socialstyrelsen en række regionale seminarer for de kommunale handicapråd. Styrelsen afholder i efteråret en række workshops, hvor rådene får mulighed for at gå i dybden med, hvordan repræsentanterne i rådene kan blive endnu bedre til at udnytte de muligheder for indflydelse og dialog, som de er tildelt via lovgivningen.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce