Indhold

04.07.14 14:31

Kommunernes digitale optur fortsætter

Kommunernes digitale optur fortsætter

Anvendelsen af selvbetjening på nettet stiger markant, viser nye tal. Foto: Greve Kommune

54 kommuner har målt på deres kommunikation med borgerne. Resultatet viser, at anvendelsen af digital selvbetjening stiger, mens andelen af papirbreve falder støt.

Kurverne går opad, når det gælder digital kommunikation i kommunerne. Anvendelsen af selvbetjening på nettet stiger, og papirbrevene bliver afløst af digital post. Det er konklusionen på 54 kommuners opgørelse af, hvordan de håndterer henvendelser til og fra borgerne.

Se også

Den 1. december 2012 blev det obligatorisk for borgerne at anvende selvbetjening, når de skal bestille et blåt EU-sygesikringskort, anmelde flytning og bestille det gule sundhedskort.

For alle tre opgaver har selvbetjeningskurven været stigende siden efteråret 2011. I dag bliver 93 % af alle blå EU-sygesikringskort bestilt online, mens 88 % af borgerne flytter adresse hjemme fra sofaen.

Også når det gælder den udgående post i kommunerne, er digitaliseringsgraden øget siden 2011. Dengang udgjorde papirbrevene 42 % af den samlede postmængde for de opgaver, som kommunerne har samlet data ind på. I dag er andelen faldet til 9 %.

Tal fra kommunerne viser samtidig, at der totalt bliver sendt færre forsendelser i dag end tidligere. Kommunerne har med andre ord brugt overgangen til digital kommunikation til at rydde op i deres breve.

I takt med, at udbuddet af digital, kommunal service stiger, stiger behovet også for, at kommunerne stiller hjælp til rådighed for de borgere, som går i stå i en selvbetjening eller er utrygge ved det digitale. Kommunerne har uddannet mere end 7.000 ”digitale ambassadører”, der er klædt på at kunne guide borgerne gennem det digitale universers.

Samtidig afholder kommunerne kurser for borgere i anvendelse af selvbetjening på nettet og borger.dk, mens kommunerne også samarbejder med en række organisationer om afvikling af kurser for bestemte grupper af borgere, fx i samarbejde med Ældre Sagen.

Se også

Læs mere om resultaterne fra dataindsamlingen i april og maj måned i vedhæftede pdf-fil.

Dataindsamlingen er en del af KOMHEN-projektet. Læs mere om projektet på www.kl.dk/komhen.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce