Indhold

04.07.14 14:29

Kommunerne rykker på digital post

Kommunerne rykker på digital post

1. november bliver det obligatorisk for borgerne at kunne modtage post fra det offentlige via Digital Post.

En opgørelse fra KL viser, at kommunerne fortsætter med at sende flere breve til borgere og virksomheder digitalt. Opskriften er vedholdenhed, lyder det fra én af de kommuner, der er længst fremme.

Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at kunne modtage post fra det offentlige via Digital Post. Men allerede nu gør det stærkt i kommunerne med at skifte papirbrevene ud med digitale forsendelser.

Se også

Det viser resultatet af de fælleskommunale ’tælleuger’, hvor 54 kommuner i april og maj måned registrerede alle ind- og udgående henvendelser.

For de opgaveområder, som var omfattet af tællingerne, blev hele 74 % sendt til Digital Post, mens yderligere 17 % på anden vis blev sendt digitalt.

Dertil kommer en mængde breve, der bliver udsendt via eksterne printcentraler, som ikke er med i opgørelsen. De bliver dog i højere grad sendt til Digital Post i stede, i takt med at borgerne bliver meldt til.

Hårdt arbejde

Én af de kommuner, der har haft stor succes med at sende de udgående breve digitalt, er Favrskov. Her er kurven for andele af digitale breve ud af den samlede postmængde gået opad siden januar måned 2011.

”Det er hårdt arbejde, og vi har været meget vedholdende. Vi har løbende kommunikeret til medarbejderne, at det er vigtigt at bruge sende brevene til borgere og virksomheder digitalt".

"Vi tjekker den fysiske post, der bliver lagt i postbakkerne, og kontakter de pågældende medarbejdere for at finde alternative måder at sende brevene på”, fortæller projektleder Pia Dalsgaard Pehrsson fra Favrskov Kommune.

Selv om Favrskov én af de kommuner, der er længst fremme med at sende digital post, vil de ikke hvile på de digitale laurbær.

Se også

”Vi skal gerne op på 85 % digitale breve. Ikke bare ved at flytte papirpost over på digital post. Også ved at lave bedre selvbetjening, bedre arbejdsgange, kæmpe for regelforenkling, udtænke alternative kommunikationskanaler og udfordre vanetænkning og procedurer”, lyder det fra Pia Dalsgaard Pehrsson.

Læs mere om resultatet af tælleugerne i KOMHEN-projektet her.

Annonce

Annonce