Indhold

04.06.15 15:25

KL og EU’s Regionsudvalg går i samme retning

KL og EU’s Regionsudvalg går i samme retning

KL glæder sig over, at der er et enslydende fokus mellem EU’s Regionsudvalgs netop udpegede prioriteter for 2015-2020 og KL’s aktuelle EU-interessevaretagelse. Foto: Colourbox.com

KL glæder sig over, at der er et enslydende fokus mellem EU’s Regionsudvalgs netop udpegede prioriteter for 2015-2020 og KL’s aktuelle EU-interessevaretagelse.

Til plenarforsamlingen i EU’s Regionsudvalg torsdag godkendte medlemmerne deres prioriteter for 2015-2020. Prioriteterne viser, at der er særligt fokus på fem hovedmål:

 1. En frisk start for den europæiske økonomi
 2. Den territoriale dimension af EU-lovgivningen
 3. Et mere enkelt og tættere sammenknyttet Europa
 4. Stabilitet og samarbejder både i og uden for EU
 5. Styrkelse af partnerskaber mellem EU og borgerne

Overordnet ønsker Regionsudvalget, at lokale og regionale myndigheder får en større rolle i EU’s politik og opfordrer til en afbureaukratisering på alle myndighedsniveauer. Udvalget understreger, at man ved at skabe bedre dialog mellem lokale og regionale myndigheder bidrager til at skabe et stærkere bånd mellem EU og borgerne.

KL glæder sig over Regionsudvalgets prioriteter:

”Vi støtter Regionsudvalgets prioriteter for de kommende år, fordi de stemmer godt overens med KL’s egne prioriteter på EU-området. Derudover er det godt, at Regionsudvalget markerer sig som ’den lokale stemme i EU’ ved at understrege, at det er vigtigt med en større kommunal rolle og inddragelse i EU’s politikker,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Internationalt Udvalg.

14 forslag med betydning for kommunerne

KL’s aktuelle prioriterede EU-sager er blevet udpeget på baggrund af EU-Kommissionens arbejdsprogram. På trods af at arbejdsprogrammet i år består af væsentlig færre sager, vurderer KL, at der er 14 forslag, der kan få betydning for kommunerne.

KL’s prioriterede EU-sager strækker sig lige fra miljøsager til forslag, der kan have betydning for kommunerne som arbejdsgiver. Andre sager, såsom databeskyttelsesforordningen, er en videreførelse fra sidste år.

EU-interessevaretagelsen i forhold til KL’s prioriterede EU-sager indebærer, at KL søger at påvirke relevante institutioner og beslutningstagere i EU-beslutningsprocessen, oftest i samarbejde med europæiske søster- og paraplyorganisationer.

KL’s aktuelle sager i EU-interessevaretagelsen for 2015 er følgende:          
    
Midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien

 • Fremme af integration og beskæftigelsesegnethed på arbejdsmarked
 • Mobilitetspakken
 • Arbejdstidsdirektivet
 • Information og høring af arbejdstagerne
 • Deltidsarbejde og tidsbegrænset ansættelse
 • Handelsaftale mellem EU og USA (TTIP)
 • Det digitale indre marked
 • Generel Forordning om Databeskyttelse
 • Forslag til interinstitutionel aftale om bedre lovgivning
 • Forslag til en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister
 • Oplysningspligt
 • Natura 2000
 • ”Revision af affaldslovgivningen”

Læs mere om KL's arbejde i EU i pjecen nedenfor.  

Yderligere materiale