Indhold

02.03.18 11:43

EU's Brexit-chef besøger Thyborøn

EU's Brexit-chef besøger Thyborøn
EU's chefforhandler for Brexit-processen Michel Barnier besøger lørdag den 3. marts Thyborøn for at drøfte konsekvenserne af Storbritanniens udtræden af EU for de jyske fiskere.

Det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for især de nord- og vestjyske kommuner, når Storbritannien den 29. marts 2019 formelt udtræder af EU. De danske fiskere har, gennem de nuværende EU-aftaler, mulighed for at fiske i engelsk farvand. Men den mulighed kan forsvinde, når Storbritannien træder ud af unionen.

Kan få alvorlige konsekvenser

"Det er store og komplicerede forhandlinger, som EU i øjeblikket har med EU. Der kan jeg godt frygte, at fiskeriet bliver brugt som en brik i det forhandlingsspil, så briterne slipper for at lave en aftale med EU-landene på fiskeriområdet mod i stedet at give nogle indrømmelser andre steder. Men det vil få meget alvorlige konsekvenser for fiskeri-industrien i de berørte kommuner," siger borgmester i Lemvig Kommune Erik Flyvholm, som også er en af KL's repræsentanter i  EU's regionsudvalg og medlem af  KL's internationale udvalg, om de kommende forhandlinger om Storbritanniens udtræden af EU.

Hvis Storbritannien lukker deres farvand, så vil det, i et optimistisk scenarie, hvor fiskekvoterne forbliver uændrede, betyde en tabt omsætning på omkring 500 millioner kroner og dermed tab af flere hundrede arbejdspladser i det vest- og nordjyske, konkluderer en rapport fra Aalborg Universitet.

Derfor har Erik Flyvholm inviteret EU's chefforhandler for Brexit-forhandlingerne Michel Barnier til Thyborøn for at drøfte de mulige konsekvenser af Brexit samt de løsninger, som kan sikre, at fiskeriet ikke lider skade.

Fiskeri er kommet på dagsordenen 

Lørdag den 3. marts stævner Michel Barnier så, sammen med en række interessenter, ud fra havnen i Thyborøn i fiskekutteren L673 Meilsø til en times sejltur, hvor Erik Flyvholm og andre borgmestre fra området vil få mulighed for at drøfte problemstillingen med EU's chefforhandler. Herefter er der møde på Fiskeriskolen i Thyborøn, hvor fiskerne kan stille spørgsmål til Michel Barnier.

"Jeg synes jo det er stort, at vi har fået sat fiskeriet så meget på dagsordenen, at EU's chefforhandler nu rent faktisk kommer på besøg for at høre nærmere om problematikken. Det giver os en unik mulighed for at gøre Michel Barnier opmærksom på de konsekvenser, Brexit kan risikere at få for fiskeriet, siger Erik Flyvholm.

Annonce

Annonce

Annonce