Indhold

29.06.15 09:00

EU-Kommissionen satser på cirkulær økonomi

EU-Kommissionen satser på cirkulær økonomi

EU-Kommissionens første næstformand Frans Timmermans fortalte på en konference forleden om, hvordan EU-Kommissionen ønsker at omstille EU til en cirkulær økonomi.

EU-Kommissionen ønsker at omstille EU til en cirkulær økonomi i samarbejde med virksomheder og forbrugere. Det forventes, at kommunerne i høj grad inddrages i implementeringsprocessen.

”Den fremtidige økonomiske udvikling i Europa skal være en del af en bæredygtig dagsorden. Vi bliver nødt til at bruge vores ressourcer mere fornuftigt, udforme vores produkter med henblik på genbrug og genanvendelse og fastsætte ambitiøse mål for affaldsforebyggelse og genanvendelse.”

Sådan lød det fra EU-Kommissionens første næstformand Frans Timmermans, da han indledte en konference om cirkulær økonomi.

EU-Kommissionen ønsker fuldkommen omstilling til en cirkulær økonomi og ønsker et opgør med den traditionelle lineære økonomiske tankegang. Og ønsket om at genanvende alle ressourcer står højt på Kommissionens ønskeliste.

Store muligheder i cirkulær økonomi

Karmenu Vella, kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, fremhævede på konferencen, at der er store muligheder i den bæredygtige cirkulære økonomi, bl.a. 400.000 arbejdspladser på kort sigt og endnu flere på lang sigt.

Der forventes også store miljømæssige gevinster ved at fokusere på genanvendelse af materialer. Og her støtter kommissionen sig i høj grad til en ny rapport fra Ellen MacArthur Fonden, som har undersøgt EU’s muligheder for at omstille sig til en cirkulær økonomi. Læs rapporten her: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports

Samme fond har netop i samarbejde med Ministeriet for Erhverv og Vækst og Dansk Arbejdsgiverforening lavet et praktisk toolkit til beslutningstagere, som indeholder forslag til implementeringen af en række de tiltag, som fremhæves i rapporten. Læs denne rapport her: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/new-tools-for-policymakers-facilitate-transition-to-the-circular-economy

Kommission planlægger at offentliggøre en overodnet handlingsplan for omstillingen til en cirkulær økonomi og revideret lovforslag om affald i løbet af 2015.

Det forventes, at der i den kommende lovgivning vil være overordnede mål og specifikke krav til medlemslandene. Det forventes derfor, at kommunerne i høj grad inddrages i implementeringsprocessen.

Fakta om cirkulær økonomi

  • En "cirkulær økonomi" sigter mod at bevare værdien af de materialer og den energi, der anvendes i produkter i værdikæden så længe som muligt, således at affaldsmængden og ressourceanvendelsen reduceres.
  • EU-Kommissionen fremlagde i foråret deres arbejdsprogram for 2015, hvori pakken om cirkulær økonomi blev trukket tilbage.
  • KL beklagede tilbagetrækningen, da pakken indeholdte en fornuftig revision af den eksisterende affaldslovgivning, der bl.a. sætter rammerne for de danske kommunernes affaldsbehandling.
  • Kommissionen lovede, at der vil komme et nyt forslag i 2015, som vil være mere ambitiøst og bedre tilpasset eksisterende lovgivning.