Indhold

06.02.18 15:22

Det Europæiske Regionsudvalg arbejder for Erasmus program for lokale og regionale folkevalgte

Det Europæiske Regionsudvalg arbejder for Erasmus program for lokale og regionale folkevalgte
Det Europæiske Regionsudvalg arbejder for, at der i Erasmusprogrammet kommer en del, som bliver for lokale og regionale folkevalgte i Europa. Forslaget blev senest behandlet ved Regionsudvalgets Plenarforsamling den 31. januar 2018.

Denne nye del i Erasmusprogrammet skal sætte fokus på erfaringsudveksling mellem lokale og regionale politikere på tværs af EU's medlemslande samt øge politikkernes generelle viden om EU's politikker og institutioner. Nyvalgte politikere er ikke nødvendigvis blevet uddannet til at vide særligt meget om EU, og programmet kan derfor være med til at klæde dem bedre på i deres daglige arbejde. Programmet skal endvidere give deltagerne en større viden om EU's forskellige fonde og programmer og som kan bruges til udvikling af lokale områder.

En lang række af de folkevalgtes beslutninger er tæt forbundet med EU-lovgivningen. En KL analyse har vist, at EU påvirker omkring halvdelen af de sager, som behandles på en kommunalbestyrelses dagsorden. KL's medlemmer af Regionsudvalget stemte derfor for Regionsudvalgets udtalelse om at Erasmus-programmet målrettes folkevalgte på lokalt niveau.

KL vil fortsat følge sagen og bringe opdateringer som processen skrider frem.

Læs mere om det europæiske Erasmus-program på følgende link