Indhold

15.03.18 16:04

Ansøg om at vinde 2018 Transformative Action Award

Ansøg om at vinde 2018 Transformative Action Award
Man kan nu ansøge om at vinde 2018 Transformative Action Award. Konkurrencen er åben for alle lokale og regionale myndigheder i EU's medlemslande.

Kommuner og regioner i EU kan nu deltage i konkurrencen om en europæisk pris for at skabe bæredygtige ændringer med henblik på at imødekomme økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer i samfundet. Konkurrencen er et initiativ som er skabt i forbindelse med Basque-deklarationen, og sætter fokus på, at byerne i Europa er nøgleaktøre i omdannelsen til et bæredygtigt samfund.

Basque-deklarationen har til hensigt at fremføre metoder hvorpå man, på bæredygtig vis, kan imødekomme aktuelle økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer og herigennem skabe positiv værdi for lokalsamfund i Europa. Deklarationen sætter fokus på behovet for, at lokale ledere igangsætter innovative tiltag til fx at skabe rene energisystemer, skabe bæredygtige mobilitetsmønstre i byerne, beskytte og forbedre biodiversitet og økosystemtjenester, beskytte vandressourcer og luftkvalitet samt styrke lokale økonomier. Man kan læse mere om Basque-deklarationen på Det Europæiske Regionsudvalgs hjemmeside.

Konkurrencen er åben for alle lokale og regionale myndigheder i EU's medlemslande. Ansøgningsfristen er sat til den 30. juni 2018. Læs mere om prisen og ansøg om at vinde på konkurrencens hjemmeside.