Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

17.07.12 11:48

Europa-Parlamentet ønsker et stærkt partnerskab med kommunerne

Europa-Parlamentet ønsker et stærkt partnerskab med kommunerne
”Det er glædeligt, at Europa-Parlamentet anerkender og understøtter kommunernes vigtige rolle i implementeringen af de fremtidige strukturfonde,” siger næstformand for KL’s Internationale Udvalg Henning Jensen.

I sidste uge stemte Europa-Parlamentets (EP) udvalg for regional udvikling om de mere end 2000 ændringsforslag vedrørende den generelle forordning om strukturfondene. Dermed er EP’s mandat til forhandlingerne med Rådet fastlagt.

Afstemningsresultatet markerer klart, at Europa-Parlamentet ønsker en større inddragelse af kommuner og regioner i implementeringen af de fremtidige strukturfonde igennem bl.a. partnerskabskontrakter og et europæiske adfærdskodeks for partnerskaberne.

En sejr for kommunerne
Afstemningsresultatet vækker glæde hos næstformand i KL’s Internationale Udvalg og byrådsmedlem i Næstved Kommune, Henning Jensen samt byrådsmedlem i Brønderslev Kommune, Jens Arne Hedegaard, der i slutningen af maj mødtes med Europa-Parlamentets ordførere om de fremtidige strukturfonde:

”Det er en sejr for de danske kommuner. Vores indsats har båret frugt, og der er blevet lyttet til vores argumenter. Nu er det vigtigt, at også Ministerrådet bakker 100 procent op om et tæt partnerskab for en mere effektiv gennemførelse af EU's investeringer i Danmark,” fortsætter Henning Jensen.

Fingeren på pulsen
Jens Arne Hedegaard har også fulgt forhandlingerne tæt og udtaler:

”Vi har fingeren på pulsen hos det lokale erhvervsliv og kender de lokale styrker og udviklingspotentialer. Det er derfor os i kommunerne, der ved, hvilke knapper der skal trykkes på for at få det meste ud af EU's investeringer. Derfor glæder det mig, at Parlamentet har lyttet til os og bakket op om et stærkt partnerskab med kommunerne, der sikrer vores tidlige inddragelse i programmeringsfasen. Dette er helt afgørende for en succesfuld og effektiv udnyttelse af midlerne.”

Den samlede pakke indeholder dog nogle knaster, som KL fremadrettet vil arbejde på at luge ud af aftalen.

”Vores kamp er ikke færdig endnu, for der er stadig nogle tidsler i forordningen, som vi gerne vil have luget ud i. Derfor vil vi følge sagen til dørs under det cypriotiske formandskab,” slutter Jens Arne Hedegaard.

Fakta

Strukturfondene er en del af EU’s regionalpolitik. I perioden 2007-2013 bidrager Regional- og Socialfonden årligt med 492 mio. kr. til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark.

I Danmark skal projekterne understøtte udviklingen inden for fire indsatsområder, som har særlig betydning for vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i en videnøkonomi:

  • Udvikling af menneskelige ressourcer
  • Etablering og udvikling af nye virksomheder
  • Innovation, videndeling og videnopbygning
  • Anvendelse af ny teknologi

Når de enkelte projekter skal vurderes, vil der også blive taget en række tværgående hensyn til blandt andet ligestilling og miljø, byer og yderområder.

I Danmark har man valgt at lade de regionale vækstfora i de fem regioner og på Bornholm stå for at fordele størsteparten af strukturfondsmidlerne.

Se også

90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora.

10 pct. af strukturfondsmidlerne bliver fordelt i den konkurrenceudsatte pulje.

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes