Indhold

Erhvervsgrunduddannelsen, egu

Nyheder

KL afholdt Årmøde 2016 på Comwell Kolding. Du kan se slides derfra her

Egu Årsmøde den 10. og 11. januar 2017. Når vi åbner for tilmeldingen offentliggøres det her på siden.


Hvad er egu?
Egu er en 2-årig erhvervskompetencegivende uddannelse, som udbydes af kommunerne. En gennemført egu giver kvalifikationer, der kan bruges i et job på arbejdsmarkedet eller til at starte på en erhvervsuddannelse. En gennemført egu giver eleven ret til optagelse i en a-kasse på dimittendvilkår.

Hvor foregår skoledelen på uddannelsen?
Uddannelsen af egu-eleverne varetages af flere uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen er en vekseluddannelse, som kommunen er forpligtet til at tilrettelægge i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner.

Hvordan tilrettelægges egu?
Egu er en individuelt tilrettelagt uddannelse og er tilpasset egu-elevens ressourcer, interesser og mål.
Egu-vejlederen har til opgave at planlægge den 2-årige uddannelse sammen med eleven. Uddannelsesplanen er her et centralt element. Planen består af en kombination af skoleundervisning (min. 20 og maks. 40 uger) og praktik i en eller flere private eller offentlige virksomheder.

Hvordan tilrettelægges praktikken?
Praktikken i virksomhederne fylder mest i uddannelsen. Dermed får egu-eleverne gode muligheder for at udvikle praktiske færdigheder og opnå konkret indblik i arbejdsmarkedet.

Egu - yderligere information

Læs Undervisningsministeriets egu-vejledning.

Læs Undervisningsministeriets pjece Standardiserede egu-forløb.

www.egu.dk findes bl.a. pjecer, inspirationsmateriale m.m.

Læs hæftet EGU – skræddersyet ungdomsuddannelse med mere praktik.

Personer, der arbejder professionelt med egu i hverdagen, kan tilmelde sig KL’s Egu-dialogportal på dialog.kl.dk.

Kontaktpersoner i KL: Jan Bauditz, jba@kl.dk, 33703230 

 

Egu-materiale
Se det egu-materiale, der er udarbejdet i forbindelse med projekt Sæt skub i egu! 2.0. Materialet er målrettet og tilpasset egu-vejledere, sagsbehandlere og andre, der arbejder med egu. 

Nyheder

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce