Indhold

18.12.15 12:00

Version 1.0 af standarder for læringsindhold publiceret

Standarder for læringsindhold kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem forskellige læringsplatforme og digitale læremidler.

Version 1.0 af 'Standarder for læringsindhold Brugerportalinitiativet' er nu klar til brug og kan dermed bidrage til at skabe sammenhæng mellem forskellige læringsplatforme og mellem læringsplatformene og de digitale læremidler. Standarderne kan findes på digitaliser.dk.

Siden december 2014 har standardiseringsgruppen under det fællesoffentlige Brugerportalinitiativ arbejdet med at tilvejebringe standarder for læringsindhold. Standarderne skal sikre, at læringsdata kan udveksles mellem forskellige læringsplatforme og mellem læringsplatforme og de digitale læremidler.

Krav til anvendelse af standarderne er en del af den fælles skabelon til kravspecifikation for læringsplatforme, som KL udarbejder som hjælp og vejledning til kommunerne, når de skal anskaffe læringsplatform.

Standarder for læringsindhold i Brugerportalinitiativet er i virkeligheden tre forskellige standarder, der tjener hver deres formål. Alle standarder er en bearbejdning af internationale standarder til anvendelse i en dansk undervisningskontekst, en såkaldt profilering.

 

DK-LOM version 1.0

 • Er en dansk profil af IEEE LOM Version 1.0.
 • Formålet er metadataopmærkning af læringsindhold, både i læringsplatforme og digitale og analoge læremidler
 • Tilpasset med danske vokabularier
 • Konform med IEEE LOM (men ikke striks konform)

DK-Cartridge version 1.0

 • Er en dansk profil af IMS Global Common Cartridge Version 1.3
 • Formålet er et format til indpakning og forsendelse af læringsindhold mellem læringsplatforme
 • Tilpasset med brug af DK-LOM som ”forsendelsesmanifest”.
 • På grund af anvendelse af DK-LOM er den ikke konform med Common Cartridge version 1.3.
 • Brug af danske termer for læringsindhold er her prioriteret højere end hensyn til international standard.

DK-LTI version 1.0

 • Er en dansk profil af IMS Global Learning Tools Interoperability (LTI) version 1.1.1
 • Formået er at kunne overføre resultater imellem læringsplatforme og digitale læremidler
 • Udgangspunkt i version 1.1.1 er begrundet i simpelhed i implementering og anvendelse af hensyn til særligt mindre læremiddelproducenter, som også vil skulle implementere.
 • Tilpasset:
  • En dansk kontekst med brugerstyring i UNI-Login
  • At den kan sende flere resultater tilbage samt kontekstinformation i form af et link.
  • At forløb også kan starte i læremiddel og sende resultat til læringsplatform

Der er i forbindelse med profileringen vægtet:

 • Overensstemmelse med en dansk undervisningskontekst i form af fx begreber
 • Simpelhed i implementering og anvendelse
 • Overensstemmelse med udgangspunktet i de internationale standarder

Proces og høringer i forbindelse med standardiseringsarbejdet

Valget af de ovennævnte 3 standarder er foretaget med udgangspunkt i anbefalingerne fra Rambøll/Implement i foranalysen for brugerportalinitiativet.

Standardiseringsgruppen har i løbet af foråret 2015 konkretiseret standardvalget yderligere i en proces med:

 • Tæt dialog med leverandørmarkedet
 • Yderligere afsøgning af relevante internationale standarder
 • En præcisering af det forretningsmæssige behov i referencearkitekturen for de kommunale anskaffelser i brugerportalinitiativet.
 • Referencearkitekturen og derigennem valget af konkrete standarder var i offentlig høring i maj 2015.

I august udvalgte standardiseringsgruppen firmaet Lakeside som leverandør til opgaven med at lave dk-profiler af de internationale standarder.

I november var udkastet til de danske standarder for læringsindhold i brugerportalinitiativet version 0.8 i en offentlig høring.

Kommentarerne fra høringssvarene er indarbejdet i Version 1.0 af standarderne.

 

Videre proces

Standardiseringsgruppen arbejder fra starten af 2016 videre med vejledning, implementeringsstøtte og forretningsmæssig udfyldning af standarderne. Fortsat med vægt på inddragelse af leverandører og andre parter.

Den blivende organisering for løbende udvikling og vedligehold af standarderne forventes udmeldt i løbet af 1. halvår 2016.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce