Indhold

Direktionsdiagram

 • Administrerende direktør

  Kristian Wendelboe

  • Generel ledelse
  • Kommunikation
  • Sekretariatschef/Vicedirektør

   Solvejg Schultz-Jakobsen

   • Sekretariatsbetjening
   • Ledelses- og forvaltningspolitik
   • KKR
  • Udviklingsdirektør

   Arne Eggert

   • Børn
   • Skole
   • Uddannelsespolitik
   • Integration vedr. børn og unge
   • Socialområdet (børn og unge)
   • Velfærdsteknologi
  • Direktør

   Laila Kildesgaard

   • Beskæftigelse
   • Flygtninge
   • Digitalisering
   • Miljø, planlægning og infrastruktur
   • Energi og forsyning
   • Kultur og turisme
  • Cheføkonom/Direktør

   Morten Mandøe

   • Kommunernes økonomi
   • Konsulentvirksomhed
   • Intern økonomi
  • Direktør

   Kristian Heunicke

   • Arbejdsgiverpolitik
   • Overenskomster og jura
   • Socialområdet (voksne)
   • Sundhed
   • EU
   • COK

Direktion

Administrerende direktør Kristian Wendelboe
kwe@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Generel ledelse
 • Kommunikation 
 • Større forhandlingsforløb 
 • Strategisk vigtige sager 
 • Sager relateret til formand og næstformand
 • Direktionen
 • Kommunalret

Direktøransvar, kontorer/centre:

 • Ledelsessekretariatet
 • Kommunikation
 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Udvalg:

 •  Bestyrelsen
 • Formandskabet

Udviklingsdirektør Arne Eggert

areg@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Tegner KL indadtil og udadtil på børne-/undervisnings-/uddannelsesområdet
 • Folkeskolen
 • Børn/dagtilbud
 • Uddannelsespolitik
 • Integration vedr. børn og unge
 • Radikalisering
 • Socialområdet (børn og unge)
 • Velfærdsteknologi

Direktøransvar, kontorer/centre:

 • Børn og folkeskole

Udvalg:

 • Børne- og Kulturudvalget

Sekretariatschef/Vicedirektør Solvejg Schultz-Jakobsen
ssj@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Politisk sekretariatsbetjening
 • Direktionens sekretariat
 • Ledelse
 • Kommunal ledelses- og forvaltningspolitik
 • Kommunalpolitik og kommunestyre
 • KKR - Kommunekontaktråd

Udvalg:

 • Bestyrelsen (referent)
 • Formandskabet (referent)

Direktør Laila Kildesgaard
laik@kl.dk 

Områder/opgaver:

 • Digitalisering
 • Beskæftigelse og arbejdsmarkedsintegration
 • Erhvervs- og vækstpolitik
 • Danmark i forandring
 • Energi- og forsyningspolitik
 • Miljøpolitik
 • Planområdet
 • Trafik og infrastruktur
 • Boligområdet
 • Kultur og turisme
 • Modtagelse af flygtninge

Direktøransvar:

 • Teknik og Miljø
 • Digitalisering og Borgerbetjening
 • Arbejdsgange og It-Arkitektur 
 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Udvalg:

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
 • Børne- og Kulturudvalget (kultur)

Cheføkonom/Direktør Morten Mandøe
mom@kl.dk

Områder/opgaver:

 • Kommunernes økonomi
 • Budgetsamarbejdet
 • Tværgående opgaver
 • Økonomistyring og analyser
 • Konsulentvirksomhed
 • Intern økonomi
 • Administration og it

Direktøransvar:

 • Økonomisk Sekretariat
 • KL’s Konsulentvirksomhed
 • Center for Intern Økonomi og Administration

Direktør Kristian Heunicke
kheu@kl.dk

Områder/opgaver:

 • KL’s arbejdsgiverpolitik
 • Overenskomster og jura
 • Kommunale uddannelser
 • Socialområdet (voksne)
 • Sundhedsområdet
 • KL’s interessevaretagelse i EU
 • COK’s bestyrelse, formand (med virkning fra december 2016)

Direktøransvar:

 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • Jura og EU
 • Center for Social og Sundhed

Udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Løn- og Personaleudvalget
 • Internationalt udvalg