Indhold

Den cirkulære kommune

Cirkulær økonomi kommer til at spille en stor rolle i de kommende år og er højt på dagsordenen i både EU og hos Regeringen. Cirkulære økonomi er en del af en global bæredygtig omstilling, som mange af de største internationale virksomheder arbejder med og som taler direkte ind i FN's 17 verdensmål. Derfor har KL udarbejdet inspirationskataloget 'Den cirkulære kommune', som beskriver hvad cirkulær økonomi er og kan være i en kommunal kontekst, herunder hvilke potentialer det rummer og indsatser der kunne sættes i gang lokalt. I kataloget inddrages samtidig relevante cases og eksempler. På denne side samler vi materialer og inspiration til hvordan kommunen kan indtænke den cirkulær omstilling fremover.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af de ressourcer vi bruger og samtidig undgå at generere affald. Ressourcerne indgår her i enten det biologiske eller tekniske kredsløb. Samtidig sigtes der mod at alle processer udføres med vedvarende energi. Affald skal populært sagt "designes ud" af systemet. Er der tale om en virksomhed, handler det derfor om, at omstille til en cirkulær forretningsmodel, hvor alle råmaterialer og produkter kan gå tilbage i brugs- og produktionskredsløb, så ressourcernes værdi udnyttes mest optimalt igennem produktets levetid. Mere affaldsforebyggelse, genbrug, instandsættelse, genfremstilling og genanvendelse er derfor nøglerne til at undgå unødvendigt tab af værdi og i stedet skabe en positiv bæredygtig vækst- og erhvervsudvikling. Som resultat skabes derfor både økonomiske, klima, miljø og samfundmæssige gevinster. 

Kommunerne har en helt central rolle i at understøtte den cirkulære omstilling lokalt, som bindeled, myndighed og i partnerskab med borgerne og virksomhederne. At arbejde med cirkulær økonomi i kommunen handler derfor om en kredsløbsfokuseret grøn omstilling i alle forvaltninger og i kommunens aktiviteter. Heri gennem planlægning, indkøb, udbud og erhvervsfremmeindsatser at accelerere omstillingen i erhvervslivet og services til borgerne. Samtidig skal borgerne inddrages i omstillingen fra simpel affaldshåndtering til ressourceforvaltning og uddannelse- og vidensinstitutionerne som innovationspartnerere i mødet med virksomhederne.

Den cirkulære kommune - sommerfuglefigur

Inspirationskatalog

KL har udarbejdet et inspirationskatalog til landets kommuner, hvori der fremgår eksempler på og anbefalinger til hvordan cirkulær økonomi kan tænkes ind i kommunes arbejde. Kataloget er inddelt i fire hovedtemaer: Strategi, plan og forsyning, Erhvervsudvikling, Indkøb og udbud, samt Byggeri og anlæg. Hent den ned i menuen til højre.

 

Cases

I tillæg til dette katalog er der samlet en lang række forskellige cases og eksempler på, hvordan kommuner og virksomheder har haft succes med at indtænke cirkulær økonomi i deres strategier, samarbejder og forretningsmodeller. Disse cases kan findes på undersiden ”Case- og eksempelsamling” i menuen til venstre.

Annonce
Annonce

Annonce