Indhold

14.12.17 08:00

Sygedagpenge

KLE 32.30

Her finder du blanketter i KL's licensblanketordning.

KL opdaterer løbende blanketter, og hører meget gerne om ønsker til nuværende eller nye blanketter. Blanketterne skal afspejle og overholde gældende lovgivning, men også give mening i det daglige arbejde. Du kan indsende ønsker via LetSupport.

Du kan følge ændringer undervejs, ved at abbonnere på Blanketnyt og se blanketter under produktion i produktionslisten.

For at komme tilbage til blanketsamlingsoversigten, tryk her.

Se også

Leder du efter en udgået blanket eller en tidligere version, kan du sende en forespørgsel her.

 

Refusion under jobafklaringsforløb


 

Sygedagpenge

 

"Mulighedserklæring" kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Se liste over udgåede blanketter her.

 

NemRefusion

Se liste over udgåede blanketter her.

 

Efter 2011 er papirblanketter ikke længere at betragte som en lovmedholdelig indberetningsmåde. KL har derfor udarbejdet breve hhv. afslagsbreve til brug for kommunerne, skulle disse modtage anmeldelser eller anmodninger via papirblanketter.

Brevene er navngivet NR i stedet for DP og nummereret svarende til de gamle papirblanketter. Således skal NR 201 og NR 401 anvendes, hvis der modtages papirblanketter DP 201 og DP 401.

 

Særlige undtagelser

I enkelte tilfælde er det ikke muligt at benytte NemRefusion til indberetning. Det gælder fx konkursramte virksomheder eller nyuddannede uden arbejdsgiver. Til brug i disse særlige situationer har KL udarbejdet en blanket, som kommunen skal udlevere til de relevante målgrupper. For at undgå utilsigtet brug er blanketten ikke tilgængelige her, men er tilsendt kommunerne per mail  første gang med tilhørende vejledning d. 7. september 2011 og senest med BlanketNyt fra uge 19 i 2014.

  • NR 004 – Anmodning om sygedagpenge (05/2014)

Graviditet, barsel, adoption og syge børn (Overgået til Udbetaling Danmark)

Se liste over udgåede blanketter her.