Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Kommunernes Dialogportal

KL har udviklet Kommunernes Dialogportal for at understøtte og styrke kommunernes muligheder for at dele viden og erfaringer med kolleger i andre kommuner og i KL. Dialogportalen er med andre ord et forum for videndeling og indeholder mere end hundrede grupper med hvert sit faglige fokusområde.

Ny Dialogportal i luften

I slutningen af juni 2012 blev Dialogportalen relanceret i en ny forbedret udgave. Der er især tale om en opdatering af funktioner og design. Samtidig kan man som bruger lettere finde grupper og tilmelde sig/anmode om blive tilmeldt.

Læs meget mere om den nye Dialogportal, opret en profil eller log din ind, hvis du allerede er medlem på http://dialog.kl.dk Bemærk at du på siden Om Dialogportalen under Spørgsmål og svar kan se de mest stillede spørgsmål. Hen over sommeren regner vi med at udrydde de små fejl og mangler, der måtte være rundt omkring i løsningen.

Nyeste grupper

 1. Socialpædagogisk støtte SEL §85 - psykiatri/socialt
  Gruppen henvender sig til rådgivere i alle kommuner, der sidder med støtte efter Serviceloven §85. Der vil være mulighed for deling af viden og erfari
  Målgruppe: Alle
  10 medlemmer, 0 tråde
 2. Datadisciplin
  Er der nogen der har erfaringer med hvordan vi kan øge datadisciplinen i de enkelte institutioner?
  Målgruppe: Alle
  6 medlemmer, 0 tråde
 3. Hjemtagelse af refusioner
  1) Hvordan kan vi sikre en større hjemtagelse af refusioner? 2) Hvilke foranstaltninger kan vi sætte i søen for at sikre en overholdelse af deadlin
  Målgruppe: Alle
  21 medlemmer, 2 tråde
 4. Konflikthåndtering Næstved kommune
  Gruppen er oprettet for at kunne opretholde et sammenhold, meningsudveksle, forbedre og dele erfaringer blandt det hold som har deltaget i kurset/udda
  Målgruppe: Personer som har været en del af konflikthåndterings forløbet
  4 medlemmer, 0 tråde
 5. Økonomisk Fripladstilskud
  Erfa-gruppe for medarbejdere indenfor Økonomisk fripladstilskud
  Målgruppe: Erfa-grupper for medarbejdere indenfor Økonomisk fripladstilskud
  48 medlemmer, 9 tråde
 6. Børn og Unge
  En portal til sparring vedrørende servicelov, forvaltningslov, offentlighedslov, persondatalov etc. Ved generel tvivl eller spm til procedure eller
  Målgruppe: jurist
  22 medlemmer, 2 tråde
 7. Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen
  Denne gruppe er beregnet til dialog og videndeling i forbindelse med projektet "Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen".
  Målgruppe: Deltagere i projektgruppen og følgegruppen, samt andre interesserede i forbindelse med projektet "Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen"
  29 medlemmer, 8 tråde
 8. Greater Copenhagen
  Dialogportalen anvendes af Greater Copenhagens koordinationsgruppe i kommunikationen til de kommunale administrationer.
  Målgruppe: Medarbejdere i kommunale administrationer i region hovedstaden.
  18 medlemmer, 3 tråde
 9. Arbejdsgsruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser [sekretariat]
  Tværsektorielt sekretariat for arbejdsgruppe under sundhedsaftale III
  Målgruppe: birgitte.harbo@regionh.dk
  3 medlemmer, 6 tråde
 10. Fastsættelse af lejepriser for mobilantenner og -master
  Denne gruppe kan bruges til udveksling af erfaringer i forbindelse med fastsættelse af lejepriser for arealer til brug for sendemaster og -antenner.
  Målgruppe: alle kommuner
  19 medlemmer, 3 tråde
 11. Beboerindskudslån
  Et sparrings- og informationsforum til sagsbehandlere og andre der har interesse i sagsbehandling omkring boligindskudslån efter boligstøtteloven
  Målgruppe: Alle
  37 medlemmer, 4 tråde
 12. ERFA-gruppe for kommunale Akut Teams i Region Midt
  En portal til vidensdeling/dialog samt samling af ERFA-gruppens dokumenter.
  Målgruppe: Ansatte i kommunale Akut Teams i Region Midt
  18 medlemmer, 7 tråde
 13. Kommunernes Beredskabsnetværk
  Gruppen er for betalende medlemmer af Kommunernes Beredskabsnetværk 2016. Her inviteres til netværksmøder, udsendes program og oplæg samt muligheden f
  Målgruppe: Betalende medlemmer af Kommunernes Beredskabsnetværk 2016
  7 medlemmer, 1 tråde
 14. Kommunernes Ejendomsnetværk
  Gruppen er for betalende medlemmer af Kommunernes Ejendomsnetværk 2016.
  Målgruppe: Betalende medlemmer af Kommunernes Ejendomsnetværk 2016
  13 medlemmer, 0 tråde
 15. Miljøjurauddannelsen - Hold Q
  Dialogportal for Miljøjurauddannelsens Hold Q
  Målgruppe: Deltagere på Miljøjurauddannelsens Hold Q
  24 medlemmer, 2 tråde
 16. BPI kontaktpersoner
  Gruppe for kontaktpersoner på brugerportalsinitiativet. BPI programmet i KL vil løbende lægge materiale op til kontaktpersonerne.
  Målgruppe: BPI kontakpersoner - KL's program for brugerportalsinitiativet
  113 medlemmer, 13 tråde
 17. Sundhedsanalystisk netværk
  Netværket skal understøtte deling af erfaringer med udarbejdelse og anvendelse af analyser på sundhedsområdet. Dette med henblik på gensidig inspira
  Målgruppe: Sundhedsøkonomer, sundhedsanalytikere
  56 medlemmer, 17 tråde
 18. Magtanvendelse
  Sparring ift. reglerne om magtanvendelse på voksenområdet (servicelovens §§ 124-137m).
  Målgruppe: Alle
  12 medlemmer, 1 tråde
 19. Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
  vedr. sager om inddrivelse af sikkerhedsstillelsen i forbindelse med, at der indgives ansøgning om kontanthjælp på den udenlandske ægtefælle, der er b
  Målgruppe: Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
  11 medlemmer, 4 tråde
 20. Jobcenter: Fasit - Virksomhedsområdet
  Gruppen er målrettet superbrugere på jobcenterets fagsystem Fasit. Her er det muligt at stille spørgsmål angående arbejdsgange, funktionalitet samt si
  Målgruppe: Superbrugere på fagsystemet vedr. virksomhedsområdet
  13 medlemmer, 0 trådeLuk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes