Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Kommunernes Dialogportal

KL har udviklet Kommunernes Dialogportal for at understøtte og styrke kommunernes muligheder for at dele viden og erfaringer med kolleger i andre kommuner og i KL. Dialogportalen er med andre ord et forum for videndeling og indeholder mere end hundrede grupper med hvert sit faglige fokusområde.

Ny Dialogportal i luften

I slutningen af juni 2012 blev Dialogportalen relanceret i en ny forbedret udgave. Der er især tale om en opdatering af funktioner og design. Samtidig kan man som bruger lettere finde grupper og tilmelde sig/anmode om blive tilmeldt.

Læs meget mere om den nye Dialogportal, opret en profil eller log din ind, hvis du allerede er medlem på http://dialog.kl.dk Bemærk at du på siden Om Dialogportalen under Spørgsmål og svar kan se de mest stillede spørgsmål. Hen over sommeren regner vi med at udrydde de små fejl og mangler, der måtte være rundt omkring i løsningen.

Nyeste grupper

 1. Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen
  Denne gruppe er beregnet til dialog og videndeling i forbindelse med projektet "Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen".
  Målgruppe: Deltagere i projektgruppen og følgegruppen, samt andre interesserede i forbindelse med projektet "Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen"
  7 medlemmer, 2 tråde
 2. Sundheds-it og elektronisk kommunikation
  Permanent arbejdsgruppe under DAS
  Målgruppe: Medlemmer af arbejdsgruppen
  2 medlemmer, 0 tråde
 3. Greater Copenhagen
  Dialogportalen anvendes af Greater Copenhagens koordinationsgruppe i kommunikationen til de kommunale administrationer.
  Målgruppe: Medarbejdere i kommunale administrationer i region hovedstaden.
  10 medlemmer, 1 tråde
 4. Arbejdsgsruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser [sekretariat]
  Tværsektorielt sekretariat for arbejdsgruppe under sundhedsaftale III
  Målgruppe: birgitte.harbo@regionh.dk
  2 medlemmer, 4 tråde
 5. Fastsættelse af lejepriser for mobilantenner og -master
  Denne gruppe kan bruges til udveksling af erfaringer i forbindelse med fastsættelse af lejepriser for arealer til brug for sendemaster og -antenner.
  Målgruppe: alle kommuner
  10 medlemmer, 2 tråde
 6. Beboerindskudslån
  Et sparrings- og informationsforum til sagsbehandlere og andre der har interesse i sagsbehandling omkring boligindskudslån efter boligstøtteloven
  Målgruppe: Alle
  16 medlemmer, 3 tråde
 7. ERFA-gruppe for kommunale Akut Teams i Region Midt
  En portal til vidensdeling/dialog samt samling af ERFA-gruppens dokumenter.
  Målgruppe: Ansatte i kommunale Akut Teams i Region Midt
  12 medlemmer, 3 tråde
 8. Kommunernes Beredskabsnetværk
  Gruppen er for betalende medlemmer af Kommunernes Beredskabsnetværk 2016. Her inviteres til netværksmøder, udsendes program og oplæg samt muligheden f
  Målgruppe: Betalende medlemmer af Kommunernes Beredskabsnetværk 2016
  2 medlemmer, 0 tråde
 9. Kommunernes Ejendomsnetværk
  Gruppen er for betalende medlemmer af Kommunernes Ejendomsnetværk 2016.
  Målgruppe: Betalende medlemmer af Kommunernes Ejendomsnetværk 2016
  4 medlemmer, 0 tråde
 10. Miljøjurauddannelsen - Hold Q
  Dialogportal for Miljøjurauddannelsens Hold Q
  Målgruppe: Deltagere på Miljøjurauddannelsens Hold Q
  20 medlemmer, 1 tråde
 11. BPI kontaktpersoner
  Gruppe for kontaktpersoner på brugerportalsinitiativet. BPI programmet i KL vil løbende lægge materiale op til kontaktpersonerne.
  Målgruppe: BPI kontakpersoner - KL's program for brugerportalsinitiativet
  85 medlemmer, 10 tråde
 12. Sundhedsanalystisk netværk
  Netværket skal understøtte deling af erfaringer med udarbejdelse og anvendelse af analyser på sundhedsområdet. Dette med henblik på gensidig inspira
  Målgruppe: Sundhedsøkonomer, sundhedsanalytikere
  36 medlemmer, 12 tråde
 13. Magtanvendelse
  Sparring ift. reglerne om magtanvendelse på voksenområdet (servicelovens §§ 124-137m).
  Målgruppe: Alle
  4 medlemmer, 1 tråde
 14. Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
  vedr. sager om inddrivelse af sikkerhedsstillelsen i forbindelse med, at der indgives ansøgning om kontanthjælp på den udenlandske ægtefælle, der er b
  Målgruppe: Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
  6 medlemmer, 4 tråde
 15. Jobcenter: Fagsystem - Virksomhedsområdet
  Gruppen er målrettet superbrugere på jobcenterets fagsystem. Her er det muligt at stille spørgsmål angående arbejdsgange, funktionalitet samt sikre ko
  Målgruppe: Superbrugere på fagsystemet vedr. virksomhedsområdet
  7 medlemmer, 0 tråde
 16. Jobcenter: Fagsystem - Sygedagpenge, Jobafklaring og Ressourceforløb
  Gruppen er målrettet superbrugere på jobcenterets fagsystem. Her er det muligt at stille spørgsmål angående arbejdsgange, funktionalitet samt sikre ko
  Målgruppe: Superbrugere på fagsystemet vedr. Sygedagpenge, Jobafklaring, Ressourceforløb
  16 medlemmer, 0 tråde
 17. Jobcenter: Fagsystem - A-dagpenge
  Gruppen er målrettet superbrugere på jobcenterets fagsystem. Her er det muligt at stille spørgsmål angående arbejdsgange, funktionalitet samt sikre ko
  Målgruppe: Superbrugere på fagsystemet vedr. A-dagpenge
  6 medlemmer, 0 tråde
 18. Jobcenter: Fagsystem - Integration
  Gruppen er målrettet superbrugere på jobcenterets fagsystem. Her er det muligt at stille spørgsmål angående arbejdsgange, funktionalitet samt sikre ko
  Målgruppe: Superbrugere på fagsystemet vedr. integrationsområdet
  13 medlemmer, 0 tråde
 19. Jobcenter: Fagsystem - Kontant og uddannelseshjælp
  Gruppen anvendes til superbrugere i jobcenteret vedr. fagsystemet. Her er det muligt at stille spørgsmål angående f.eks. arbejdsgange, funktionalitete
  Målgruppe: Superbrugere på fagsystemet vedr. kontant- og uddannelseshjællp
  26 medlemmer, 1 tråde
 20. Jobcenter: Fagsystem - Fleksjobområdet
  Gruppen bruges til sparring mellem superbrugere ift. jobcenterets fagsystem. Det kan f.eks. være ift. arbejdsgange, koordinering, spørgsmål mv.
  Målgruppe: Superbrugere på fagsystemet vedr. fleksjobområdet
  7 medlemmer, 0 trådeLuk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes