Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Kommunernes Dialogportal

KL har udviklet Kommunernes Dialogportal for at understøtte og styrke kommunernes muligheder for at dele viden og erfaringer med kolleger i andre kommuner og i KL. Dialogportalen er med andre ord et forum for videndeling og indeholder mere end hundrede grupper med hvert sit faglige fokusområde.

Ny Dialogportal i luften

I slutningen af juni 2012 blev Dialogportalen relanceret i en ny forbedret udgave. Der er især tale om en opdatering af funktioner og design. Samtidig kan man som bruger lettere finde grupper og tilmelde sig/anmode om blive tilmeldt.

Læs meget mere om den nye Dialogportal, opret en profil eller log din ind, hvis du allerede er medlem på http://dialog.kl.dk Bemærk at du på siden Om Dialogportalen under Spørgsmål og svar kan se de mest stillede spørgsmål. Hen over sommeren regner vi med at udrydde de små fejl og mangler, der måtte være rundt omkring i løsningen.

Nyeste grupper

 1. It i undervisning og læring
  Gruppe for det kommunale udviklingsprojekt it i undervisning og læring. Her lægges videoer, reflektionsspørgsmål og andre elementer knyttet til projek
  Målgruppe: Deltagere i udviklingsprojektet it i undervisning og læring
  4 medlemmer, 1 tråde
 2. Kommunesamarbejde om udsatte børns skolegang
  Denne dialogportal er dedikeret til deltagerne af KL's kommunesamarbejde om udsatte børns skolegang. Portalens formål er, at danne en platform hvor sa
  Målgruppe: Deltagere i kommunesamarbejdet om udsatte børns skolegang
  16 medlemmer, 8 tråde
 3. ERFA-Gruppe - Nedrivningsopgaver i kommunalt regi
  Gruppe for kommunalt ansatte, der varetager nedrivninger af bygninger i kommunalt regi. Medlemmerne i gruppen arbejder med nedrivninger igennem byforn
  Målgruppe: Kommunalt ansatte
  21 medlemmer, 3 tråde
 4. Frikommuner: Erfaringsudveksling om evalueringer
  Gruppen er for frikommunekoordinatorer, sektoransvarlige i frikommuner og andre med ansvar for evaluering af frikommuneforsøg. Formålet med gruppen er
  Målgruppe: Frikommunekoordinatorer, sektoransvarlige i frikommuner og andre med ansvar for evaluering af frikommuneforsøg
  18 medlemmer, 2 tråde
 5. Pilotprojekt om boligsocial monitorering
  I pilotprojektet undersøger vi mulighederne for at bruge tilgængelige data og de Geo-data-kompetencer og GIS-systemer, der allerede findes i kommunern
  Målgruppe: Randers kommune, Svendborg kommune, Helsingør kommune
  13 medlemmer, 5 tråde
 6. Geokoderen - ønsker og fejl
  Her kan du komme med ændringsforslag og fejl til webklienten geokoderen.dk. Alle forslag tages med i den videre udvikling af geokoderen.dk
  Målgruppe: Kommuner
  40 medlemmer, 4 tråde
 7. GST ATOM Feeds
  I denne gruppe kan alle medlemmer stille spm. og forslag om GST’s ATOM feeds og komme med indlæg om tekniske løsninger i forb. med implementering af G
  Målgruppe: GST ATOM feeds
  39 medlemmer, 3 tråde
 8. Fremtidens Teknik-og Miljømedarbejder
  Netværket er et forum, hvor deltagere på uddannelsen kan dele viden, udveksle erfaringer samt modtage information fra KL
  Målgruppe: Deltagere på uddannelsen af fremtidens teknik- og miljømedarbejder
  22 medlemmer, 4 tråde
 9. OHRC-Nordsjælland
  Netværksgruppe for personalechefer i de nordsjællandske kommuner
  Målgruppe: Personalechefer i Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner
  5 medlemmer, 3 tråde
 10. Partnerskab 1 - ERFA-gruppe 4
  En erfagruppe vedrørende kvalitetsudvikling af hjemmesygeplejen, nedsat i forbindelse med Partnerskabsprojektet om dokumentation af hjemmesygeplejen
  Målgruppe: Deltagende kommuner i erfagruppe 4.
  14 medlemmer, 1 tråde
 11. Kommunernes Digitaliseringsnetværk
  Dialogportal for medlemmer af Kommunernes Digitaliseringsnetværk 2015
  Målgruppe: Betalende medlemmer af Kommunernes Digitaliseringsnetværk 2015
  51 medlemmer, 3 tråde
 12. Implementering af Byg og Miljø
  Implementering af Byg og Miljø Formål: At drøfte særlige kommunale problemstillinger i forhold til byggesagsbehandling KL påtager sig ikke ansva
  Målgruppe: Kommunale byggesagsmedarbejdere
  28 medlemmer, 0 tråde
 13. Kommuneklynge Midt samarbejde
  Klyngen har til formål at varetage den kommunale forberedelse til møderne i Samordningsudvalg Midt, at sikre videndeling samt samarbejde omkring sundh
  Målgruppe: Medlemmerne af kommuneklynge midt
  18 medlemmer, 4 tråde
 14. Netværk for de nye beredskabsenheder
  Netværket kan bruges af projektledere og andre kommunale medarbejdere, der arbejder med etableringen af de nye beredskabsenheder jf. økonomiaftalen fo
  Målgruppe: Medarbejdere og ledere, der arbejder med etablering af de nye beredskabsenheder
  138 medlemmer, 19 tråde
 15. FLIS partnerskab
  Gruppen er et forum for partnerskabskommunerne, KL og Kombit, hvor vi kan dele materialer og drøfte problemstillinger
  Målgruppe: Deltagere i partnerskabet
  50 medlemmer, 22 tråde
 16. Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020
  Skal understøtte gensidig orientering, input og sparring i forbindelse med udarbejdelse af en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi
  Målgruppe: Kommunale fagfolk
  106 medlemmer, 10 tråde
 17. Netværk for kommunale web- og digitaliseringsmedarbejdere - Jylland
  Netværk for kommunale web- og digitaliseringsmedarbejdere - Jylland er en lukket gruppe, hvor der opkræves kontingent for at være medlem. Netværket mø
  Målgruppe: Kommunale web- og digitaliseringsmedarbejdere der er tilmeldt netværket
  23 medlemmer, 5 tråde
 18. Netværk for kommunale web- og digitaliseringsmedarbejdere - Sjælland
  Netværk for kommunale web- og digitaliseringsmedarbejdere - Sjælland er en lukket gruppe, hvor der opkræves kontingent for at være medlem. Netværket m
  Målgruppe: Kommunale web- og digitaliseringsmedarbejdere der er tilmeldt netværket
  21 medlemmer, 4 tråde
 19. Politikerbetjening
  Gruppen er for alle der arbejder med ledelsesbetjening af politikere og topledelse, fx med ledelsesinformation, udarbejdelse af dagsordner, svar på bo
  Målgruppe: Alle - direktionsassistenter, kommunikationsfolk, dagsordendannere
  60 medlemmer, 1 tråde
 20. Beredskabsstruktur Nordjylland
  Gruppens formål er i forbindelse med arbejdet med en ny beredskabsstruktur i Danmark frem mod 1. januar 2016 at viderebringe informationer sant skabe
  Målgruppe: Alle
  52 medlemmer, 21 trådeLuk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes