Indhold

20.04.06 09:40

Ændret den 31.05.09

Folkeskolen

KLE 17.40

Her finder du blanketter i KL's licensblanketordning.

KL opdaterer løbende blanketter, og hører meget gerne om ønsker til nuværende eller nye blanketter. Blanketterne skal afspejle og overholde gældende lovgivning, men også give mening i det daglige arbejde. Du kan indsende ønsker via LetSupport.

Du kan følge ændringer undervejs, ved at abbonnere på Blanketnyt og se blanketter under produktion i produktionslisten.

For at komme tilbage til blanketforsiden, tryk her.

Leder du efter en udgået blanket eller en tidligere version, kan du sende en forespørgsel her.

 

Diverse

Plastlommer, indlægsmapper, faneblade m.v. Findes kun i fysisk/papirform.

Elevadministration

Karakter og standpunkt

Standpunktsprotokol, standpunktsbøger, karakterbøger o.l. Findes kun i papirudgave.

Personaleadministration

Personalemappe, vikartimer/dagskema. Findes kun i papirudgave

Prøveafvikling

Afgangsbeviser og -omslag, prøveark m.v. Findes kun i papirudgave.

De af KL udarbejdede og af Skolestyrelsen godkendte blanketter findes kun i trykt form. Alle KL's trykte blanketter distribueres gennem http://www.kommuneforlaget.dk/.

Yderligere materiale