Indhold

29.04.11 15:30

Betaler kommunerne dobbelt for blanketter?

KL modtager med jævne mellemrum henvendelser fra kommuner omkring KL’s licensordning for blanketter. Det kan være svært at gennemskue, hvorfor kommunen skal betale til både KL og en blanketleverandør for, hvad der føles som det samme produkt.

Svaret på spørgsmålet ovenfor er nej. Betalingerne til henholdsvis KL og kommunens blanketsystemleverandør dækker to forskellige ydelser.

Betaling til KL

KL’s licens betales for at vedligeholde blanketternes funktion som de facto standard for;

  • Hvilke data der indsamles, for at en sagsbehandling kan siges at foregå på oplyst grundlag
  • Hvordan data indsamles, dvs. med hensyn til det faglige grundlag samt persondatalov, lov om offentlighed i forvaltningen, partshøring, klagevejledninger mv.

Når kommunen har betalt licens kan blanketten anvendes i ethvert it-system, som kommunen anvender. Der bliver fra KL’s side lagt et stort fagredaktionelt arbejde, der sikrer, at kommunens blanketsystemleverandør har en ordentlig skabelon at gå ud fra. Arbejdet omfatter bl.a. at overvåge ændringer i lovgrundlaget for samtlige blanketområder og rette de tilhørende blanketter til.

Ligeledes står KL for at føre regnskab med blanketversionerne, så det sikres, at alle kommuner benytter samme standard til indsamling af data. På den måde undgås efterfølgende tidskrævende uoverensstemmelser i datagrundlaget for kommunernes samarbejde med hinanden og med staten.

 

Betaling til blanketsystemleverandør

Betalingen til kommunens blanketsystemleverandør dækker selve produktionen af blanketterne, hvad enten det er til print eller til digital behandling. For de digitale blanketter betales der for digitale funktioner som fx printstyring af kopier, automatisk udfyldelse fra P-data og organisationsdata, beregninger og guidede udfyldningsforløb.

Spørgsmål vedrørende blanketter kan altid rettes til KLBlanketgruppe@kl.dk.