Indhold

22.02.18 08:00

Aktiv beskæftigelsesindsats

KLE 15.20

Her finder du blanketter i KL's licensblanketordning.

KL opdaterer løbende blanketter, og hører meget gerne om ønsker til nuværende eller nye blanketter. Blanketterne skal afspejle og overholde gældende lovgivning, men også give mening i det daglige arbejde. Du kan indsende ønsker via LetSupport.

Du kan følge ændringer undervejs, ved at abbonnere på Blanketnyt og se blanketter under produktion i produktionslisten.

 

Se også

For at komme tilbage til blanketsamlingsoversigten, tryk her.

Leder du efter en udgået blanket eller en tidligere version, kan du sende en forespørgsel her.

 

Tilbud, opkvalificering, virksomhedspraktik og revalidering

Løntilskud

Fleksjob

  • Når den fleksjobvisiterede skal i et konkret fleksjob, så skal kommunen ikke lave en bevilling men en vurdering af arbejdsevnen. Til dette er der udarbejdet en KL-blanket AB 325 Vurdering af arbejdsevnen i fleksjob.
  • Når ansættelsesaftalen er modtaget i jobcenteret, og den opfylder betingelserne, så skal det konkrete fleksløntilskud beregnes og udbetales, og KL vurderer, at dette følger af bevillingen af fleksjobvisiteringen, og at derfor blot skal laves en udbetalingsmeddelelse. KL anser det ikke for muligt at lave en standardblanket til bevilling af fleksjobvisiteringen.

Andre indsatsområder

Aktivering af ledige

 

Se også

Specialfunktion Job & Handicap under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet blanketterne vedr. personlig assistance til handicappede i erhverv på deres hjemmeside: www.bmhandicap.dk. Det drejer sig om blanketterne: Ansøgning om personlig assistance, Ansøgning om forsat bevilling af personlig assistance, Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance og Dialogskemaet (arbejdsredskab til bevillingsprocessen).

 

Ansættelsesbreve og fleksjobbevis

Fleksjobbevis er udarbejdet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Da det er op til den enkelte kommune, om de vil tilbyde flyttehjælp, kan blanketten til ansøgning om flyttehjælp kun anvendes i kommuner, der yder denne hjælp.

Fra 1. juni 2011 findes blanketterne til forsikrede ledige på A-kassernes hjemmesider. Liste over A-kasser i Danmark.

Se også

Der findes også blanketter på området, som bliver vedligeholdt af Arbejdsmarkedsstyrelsen som fx Blanket til selvvalgt uddannelse og Mulighedserklæring.